APPLICATION OF LASER DOPPLER FLOWMETRY IN THE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PREOPERATIVE PREPARATION IN CHILDREN FOR REOPERATION OF A PALATE DEFECT AFTER URANOPLASTY
Abstract and keywords
Abstract (English):
Objectives. The results of the state of microcirculation in the region of the defect of the palate and periodontal mucosa after preoperative preparation in children with congenital cleft palate for the planned reoperation of the defect of the palate are presented. Purpose. To monitor the state of microcirculation according to laser Doppler flowmetry and evaluate the effectiveness of preoperative preparation for reoperation of a palate defect in children with congenital cleft palate and a defect after uranoplasty. Methodology. The article presents data on the state of microcirculation of periodontal tissues and in the region of the palate defect before and after preoperative preparation for reoperation of the palate defect in 109 children aged 6–12 years with congenital cleft palate and a defect after uranoplasty, which were divided into 4 groups depending on from the methodology used. Results. Introduction into the algorithm of preoperative preparation for reoperation of a palate defect in children with congenital cleft palate and a defect after uranoplasty of alternating a course of laser therapy of the periodontal mucosa, mucous membrane in the region of the palate defect from the oral cavity and nasal cavity in combination with ultraphonophoresis with an antibacterial gel based on metronidazole and chlorhexidine, with the subsequent use of a dissociating palatal plate, has a positive effect on the state of microcirculation of periodontal and mucosal tissues in the region of the palate defect, namely, it leads to a decrease in the average perfusion index and an improvement in the intensity of blood flow. Conclusions. After monitoring the state of microcirculation of periodontal tissues and in the region of the palate defect in children with congenital cleft palate, deviations from the norm were noted, indicating a weakening of the arteriolar vascular tone and stagnation in the venular link. The use of alternating laser therapy with a diode laser and ultraphonophoresis with an antibacterial gel made it possible to achieve an improvement in microcirculation in a short time, which is the optimal condition for reoperation.

Keywords:
congenital cleft palate, uranoplasty, postoperative palate defect, reoperation, preoperative sanitation, diode laser, phonophoresis with antibacterial gel, uncoupling palatine plate, microcirculation, laser doppler flowmetry
References

1. Garazha S.N., Grishilova E.N., Hubaeva F.S.S., Il'ina E.E., Nekrasova E.F. Znachimost' immobilizacii protivovospalitel'nyh preparatov dlya povysheniya effektivnosti ih primeneniya pri lechenii hronicheskogo parodontita legkoy stepeni tyazhesti. Problemy stomatologii. 2021;17(1):58-62. [S.N. Garazha, E.N. Grishilova, F.S.S. Khubaeva, E.E. Ilyina, E.F. Nekrasova. The importance of immobilization of anti-inflammatory drugs to improve the effectiveness of their use in the treatment of mild chronic periodontitis. Actual problems in dentistry. 2021;17(1):58-62. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=45699795

2. Gonchakova S.G., Gonchakov G.V. Hirurgicheskoe lechenie detey s ostatochnymi defektami neba posle uranoplastiki. Kremlevskaya medicina. Klinicheskiy vestnik. 2016;3:59-63. [S.G. Gonchakova, G.V. Gonchakov. Surgical treatment of children with residual palate defects after uranoplasty. Kremlin medicine. Clinical Bulletin. 2016;3:59-63. (In Russ.)]. http://kremlin-medicine.ru/index.php/km/article/view/981

3. Danilova M.A., Aleksandrova L.I. Kachestvo zhizni detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2018;17(3):54-57. [M.A. Danilova, L.I. Alexandrova. Quality of life in children with congenital cleft lip and palate. Pediatric dentistry and prevention. 2018;17(3):54-57. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=36347137

4. Dovbnya Zh.A., Kolesnik K.A., Golovskaya G.G. Zaschitnye reakcii polosti rta u detey pri hronicheskom kataral'nom gingivite i ego lechenii. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2017;16(2):24-26. [Zh.A. Dovbnya, K.A. Kolesnik, G.G. Golovskaya. Protective reactions of the oral cavity in children with chronic catarrhal gingivitis and its treatment. Pediatric dentistry and prevention. 2017;16(2):24-26. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=29206046

5. Zakirov T.V., Voroshilina E.S., Brusnicyna E.V., Ioschenko E.S., Kantorovich A.Ya., Savchenko G.D. Diagnostika osnovnyh parodontopatogennyh bakteriy pri gingivite u detey v period rannego smennogo prikusa. Ural'skiy medicinskiy zhurnal. 2019;1(169):19-23. [T.V. Zakirov, E.S. Voroshilina, E.V. Brusnitsyna, E.S. Ioshchenko, A.Ya. Kantorovich, G.D. Savchenko. Diagnostics of the main periodontal pathogenic bacteria in gingivitis in children during the period of early bite. Ural Medical Journal. 2019;1(169):19-23. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=39538811

6. Zueva T.E., Kisel'nikova L.P., Alimbekova A.A., Romanovskaya V.N. Vliyanie gigienicheskogo sostoyaniya polosti rta na kachestvo zhizni detey podrostkovogo vozrasta. Rossiyskaya stomatologiya. 2016;9(1):66. [T.E. Zueva, L.P. Kisel'nikova, A.A. Alibekova, V.N. Romanovskaja. Influence of the hygienic state of the oral cavity on the quality of life of adolescent children. Russian dentistry. 2016;9(1):66. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=26005899

7. Ismagilov O.R., Shulaev A.V., Starceva E.Yu., Ahmetova G.M., Berezin K.A. Stomatologicheskaya zabolevaemost' detey shkol'nogo vozrasta. Problemy stomatologii. 2019;15(4):140-148. [O.R. Ismagilov, A.V. Shulaev, E.Yu. Startseva, G.M. Akhmetova, K.A. Berezin. Dental morbidity in school-age children. Actual problems in dentistry. 2019;15(4):140-148. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42364569

8. Krechina E.K., Smirnova T.N. Sovremennye podhody k ocenke pokazateley mikrogemodinamiki v tkanyah parodonta. Stomatologiya. 2017;96(1):28-32. [E.K. Krechina, T.N. Smirnova. Modern approaches to assessing microhemodynamic parameters in periodontal tissues. Dentistry. 2017;96(1):28-32. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=28795329

9. Kuznecova G.I., Ermol'ev S.N., Kisel'nikova L.P. Ocenka effektivnosti pri lechenii gingivita u detey po dannym funkcional'nyh metodov issledovaniya. Institut stomatologii. 2016;4(73):80-83. [G.I. Kuznetsova, S.N. Ermoliev, L.P. Kiselnikova. Evaluation of effectiveness in the treatment of gingivitis in children according to functional research methods. Institute of Dentistry. 2016;4(73):80-83. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=28093139

10. Kuznecova N.S., Kabirova M.F., Gerasimova L.P., Haybullina R.R., Kogina E.N., Miftahova Z.K. Pokazateli gemodinamiki tkaney parodonta u lic molodogo vozrasta v sostoyanii psihoemocional'nogo napryazheniya. Problemy stomatologii. 2018;14(1):37-42. [N.S. Kuznetsova, M.F. Kabirova, L.P. Gerasimova, R.R. Khaibullina, E.N. Kogina, Z.K. Miftakhova. Indicators of hemodynamics of periodontal tissues in young people in a state of psycho-emotional stress. Actual problems in dentistry. 2018;14(1):37-42. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=32840687

11. Lukichev M.M., Ermolaeva L.A. Sovremennye predstavleniya o roli mikroflory v patogeneze zabolevaniy parodonta. Institut stomatologii. 2018;1(78):92-94. [M.M. Lukichev, L.A. Ermolaeva. Modern ideas about the role microflora in the pathogenesis of periodontal disease. Institute of Dentistry. 2018;1(78):92-94. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=34964799

12. Olesov E.E., Reva V.V., Glazkova E.V., Pechenihina V.S., Yarilkina S.P., Grishkov M.S. Analiz sostoyaniya zubov i parodonta i potrebnost' v stomatologicheskom lechenii u detey v period smennogo prikusa. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. 2019;23(1):10-13. [E.E. Olesov, V.V. Reva, E.V. Glazkova, V.S. Pechenikhina, S.P. Yarilkina, M.S. Grishkov. Analysis of the condition of teeth and periodontal disease and the need for dental treatment in children during the period of mixed bite. Russian dental journal. 2019;23(1):10-13. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=38537716

13. Puhova O.S., Chernenko S.V. Osobennosti stomatologicheskogo statusa detey s vrozhdennymi rasschelinami verhney guby i neba v postoyannom prikuse. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2004;3(3-4):34-36. [O.S. Pukhova, S.V. Chernenko. Features of the dental status of children with congenital clefts of the upper lip and palate in a permanent bite. Pediatric dentistry and prevention. 2004;3(3-4):34-36. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=9284441

14. Rogozhina Yu.S., Blohina S.I., Bimbas E.S. K voprosu detalizacii klassifikaciy vrozhdennoy rasscheliny verhney guby i neba. Problemy stomatologii. 2019;15(4):162-169. [Yu.S. Rogozhina, S.I. Blokhina, E.S. Bimbas. On the issue of detailing the classifications of the congenital cleft of the upper lip and palate. Actual problems in dentistry. 2019;15(4):162-169. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42364573

15. Rozakova L.Sh., Hamadeeva A.M., Avraamova O.G., Stepanov G.V., Filatova N.V. Epidemiologicheskoe obosnovanie kommunal'nyh programm profilaktiki kariesa postoyannyh zubov dlya detey Samary. Stomatologiya. 2020;99(1):66-69. [L.Sh. Rozakova, A.M. Hamadeeva, O.G. Avraamova, G.V. Stepanov, N.V. Filatova. Epidemiological substantiation of communal programs for the prevention of dental caries for children in Samara. Dentistry. 2020;99(1):66-69. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42479507

16. Supiev T.K., Utepov D.K., Baara A. Kliniko-mikrobiologicheskoe obosnovanie metodov profilaktiki vospalitel'nyh oslozhneniy posle heylo- i uranoplastiki. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2007;6;1(20):5-10. [T.K. Supiev, D.K. Utepov, A. Baara. Clinical and microbiological substantiation of methods for preventing inflammatory complications after cheilo- and uranoplasty. Dentistry of childhood and prevention. 2007;6;1(20):5-10. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=9573356

17. Haleckaya V.N., Kovach I.V. Sostoyanie tverdyh tkaney zubov i parodonta u detey s rasschelinoy myagkogo i tverdogo neba v rannem smennom prikuse. Vestnik stomatologii. 2016;4(97):38-42. [V.N. Khaletskaya, I.V. Kovach. Condition of hard tissues of teeth and periodontium in children with a cleft of the soft and hard palate in an early replaceable bite. Dentistry Bulletin. 2019;15(4):162-169. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=30541554

18. Chuykin S.V., Davletshin N.A., Kuchuk K.N., Chuykin O.S., Grin' E.A., Muratov A.M. Analiz rezul'tatov i oslozhneniy uranoplastiki u detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba. Problemy stomatologii. 2020;16(1):133-138. [S.V. Chuikin, N.A. Davletshin, K.N. Kuchuk, O.S. Chuikin, E.A. Grin, A.M. Muratov. Analysis of the results and complications of uranoplasty in children with congenital cleft lip and palate. Actual problems in dentistry. 2020;16(1):133-138. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42817262

19. Chuykin S.V., Akat'eva G.G., Kuchuk K.N., Chuykin O.S., Makusheva N.V., Gil'manov M.V., Muratov A.M. Soputstvuyuschie zabolevaniya u detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba v regione s promyshlennymi ekotoksikantami. Voprosy prakticheskoy pediatrii. 2021;16(5):44-49. [S.V. Chuikin, G.G. Akateva, K.N. Kuchuk, O.S. Chuikin, N.V. Makusheva, M.V. Gilmanov, A.M. Muratov. Concomitant diseases in children with congenital cleft lip and palate in a region with industrial ecotoxicants. Practical issues of pediatrics. 2021;16(5):44-49. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=47399245

20. Chuykin S.V., Akat'eva G.G., Chuykin O.S., Grin' E.A., Kuchuk K.N. Stomatologicheskaya zabolevaemost' u detey s vrozhdennoy rasschelinoy verhney guby i neba v regione s ekotoksikantami. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2019;19;(72):15-19. [S.V. Chuikin, G.G. Akat’eva, O.S. Chuikin, E.A. Grin, K.N. Kuchuk. Dental morbidity in children with congenital cleft lip and palate in a region with ecotoxicants. Dentistry of childhood and prevention. 2019;19(72):15-19. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42490586


Login or Create
* Forgot password?