RESOURCE APPROACH TO THE FORMATION OF A MENTORING SYSTEM IN MEDICAL ORGANIZATIONS THAT PROVIDE DENTAL CARE TO THE POPULATION ON THE EXAMPLE OF MAU "SP № 12"
Abstract and keywords
Abstract (English):
Subject. Mentoring is a resource for the development of a medical institution and an integral element of personnel policy, a means of psychological adaptation and training of medical workers who were first hired by a health institution after graduation. Its importance is due to the need to develop professional and personal qualities of a member of this team to a certain level for full adaptation to new working conditions. There may be other goals, depending on the specific needs and situation using the internal psychological resources of the doctor and patient, which are the basis of psychological support for the treatment process. The goal is to study the parameters of the psychological resources of the subjects of the treatment process, ways of professional development of employees, ensuring communication between generations, transferring cultural traditions, increasing team cohesion, and enhancing employee motivation. Methodology. Individual, tutoring, as well as group forms of training (seminars, round tables, trainings). Results. Our studies have shown that the full adaptation (both social and professional) of a new employee in a team is possible only in the mentoring system. It also involves enhancing personal qualities and skills. In addition, mentoring should also promote the development of the teacher himself, because in essence it is a two-way process in which the mentor and the mentor exchange knowledge and improve it. Conclusions. The resource approach to mentoring allows us to consider the psychological resources of the subjects of a medical organization as internal grounds for full adaptation (both social and professional), which have a general and specific focus.

Keywords:
resource approach in conducting mentoring, socio-psychological adaptation, stages of mentoring, mentoring program, psychological preparation for medical activity, professional self-determination, professional orientation
References

1. Gedulyanova, N. S., Gedulyanov, M. T. (2016). Nastavnichestvo kak usloviye effektivnogo upravleniya meditsinskimi organizatsiyami v oblasti stomatologii [Mentoring as a condition for effective management of medical organizations in the field of dentistry]. Uchenyye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye i sotsial'nyye nauki [Scientific notes of the Orel state University. Series: Humanities and social Sciences], 2 (71). (In Russ.)

2. Gribova, N. G., Grusheva, T. G. (2017). Nuzhna li internatura v podgotovke vracha [Do you need an internship in the preparation of a doctor]. Informatsiya kak dvigatel' nauchnogo progressa [Information as an engine of scientific progress], 106–109. (In Russ.)

3. Yemelyanova, E. V. (2018). Nastavnichestvo kak metod resheniya problemy adaptatsii molodogo spetsialista meditsinskogo uchrezhdeniya [Mentoring as a method of solving the problem of adaptation of a young specialist in a medical institution]. Vestnik nauki i obrazovaniya [Bulletin of science and education], 11 (47). (In Russ.)

4. Chernavsky, A. F., Petrov, I. A., Gavrilova, A. S., Chernavsky, M. A. (2016). Empiricheskoye issledovaniye stressoustoychivosti v usloviyakh stomatologicheskogo munitsipal'nogo uchrezhdeniya [Empirical study of stress resistance in the conditions of a dental municipal institution]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 12, 3, 107–112. (In Russ.)

5. Chernavsky, A. F., Petrov, I. A., Belova, O. A. (2016). Formirovaniye psikhologicheskoy ustoychivosti vrachey stomatologa MAU «SP № 12» pri okazanii meditsinskikh uslug [Formation of psychological stability of dentists of MAU "SP No. 12" in the provision of medical services]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 12, 2, 116–124. (In Russ.)

6. Giduljanov, N., Giduljanov, M. T. (2015). Klyuchevyye kontsepty podgotovki kadrov po vostrebovannym professiyam i spetsial'nostyam [Key concepts training for in-demand trades and professions]. Ekopotentsial [Ecopotential], 3 (11), 41–45. (In Russ.)

7. Agranovich, N. V. et al. (2019). Trudnosti v obuchenii i prakticheskoy podgotovke molodogo vracha v usloviyakh reformirovaniya rossiyskogo zdravookhraneniya. puti resheniya i prakticheskiy opyt [Difficulties in training and practical training of a young doctor in the conditions of russian healthcare reform. solutions and practical experience]. Meditsinskoye obrazovaniye i professional'noye razvitiye [Medical education and professional development], 2 (34). (In Russ.)

8. Tsibizova, T. Yu., Augustan, O. M., Sergeev, D. A., Mardanov, S. A. (2017). «Mentorstvo» kak element metodiki raboty prepodavatelya v sisteme vysshego professional'nogo obrazovaniya ["Mentoring" as an element of the teacher's work methodology in the system of higher professional education]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 4, URL : http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26646. (In Russ.)

9. Zhdanova, M. G., Latukha, O. A. (2015). Sovremennyye usloviya adaptatsii molodogo vracha v meditsinskoy organizatsii [Modern conditions of adaptation of a young doctor in a medical organization]. Journal of Siberian Medical Sciences [Journal of Siberian Medical Sciences], 3. (In Russ.)

10. Driscoll, D. (2017). Training of residents and fellows: The Mayo Clinic experience. Cardiology in the Young, 26 (8), 1511–1513.

11. Martin, G., Kocman, D., Stephens, T., Peden, C., Pearse, R. (2017). Pathways to professionalism? Quality improvement, care pathways, and the interplay of standardisation and clinical autonomy. Sociology of Health & Illness, 39 (8), 1314–1329.

12. Iskhakova, A. R. Opyt primeneniya instrumentov adaptatsii personala na primere kliniki Meyo [Experience of using tools for personnel adaptation on the example of the Mayo clinic]. Vnedreniye rezul'tatov innovatsionnykh razrabotok: problemy i perspektivy [Implementation of innovative development results: problems and prospects], 103. (In Russ.)

13. Shushpanova, T. N., Shushpanova, K. D. (2018). Ispol'zovaniye mnogomernoy modeli nastavnichestva, kak vedushchego faktora effektivnosti meditsinskoy organizatsii (na primere ogauz «sanatoriy «krasivo») [The use of a multidimensional model of mentoring as a leading factor in the efficiency of medical organizations (for example, regional "sanatorium "beautifully")]. Gumanitarnyy traktat [Humanitarian treatise], 24, 45–48. (In Russ.)

14. Elovikova, T. M., Grigoryev, S. S., Stepanov, A. Y., Ulybin, M. R. (2019). Razvitiye sistemy otsenki kachestva osvoyeniya kompetentsiy pri izuchenii parodontologii na kafedre terapevticheskoy stomatologii i propedevtiki stomatologicheskikh zabolevaniy UGMU [The development of the quality rating system development of competencies in the study of periodontics at the Department of therapeutic dentistry propedeutics of dental diseases USMU is conducted]. Vestnik Ural'skogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta [Bulletin of the Ural state medical University], 2, 46–49. (In Russ.)

15. Elovikova, T. M., Grigoriev, S. S., Sorokoumova, D. V., ed. Zheleznov, L. M. (2019). Formirovaniye navykov nauchno-issledovatel'skoy raboty studentov po terapevticheskoy stomatologii [Formation of skills of research work of students in therapeutic dentistry]. Aktual'nyye voprosy stomatologii : sbornik III Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem [Topical issues of dentistry: collection of the III all-Russian scientific and practical conference with international participation], 89–92. (In Russ.)

16. Kiseleva, I. N. (2019). Mekhanizmy effektivnosti ispol'zovaniya kadrovykh resursov v sisteme zdravookhraneniya [Mechanisms for effective use of human resources in the healthcare system]. Upravleniye ekonomicheskimi sistemami [Management of economic systems: electronic scientific journal], 2, 3. (In Russ.)

17. Romanov, S., Samoylov, A., Kuznetsova, O., Abayeva, O. (2018). Ot sertifikatsii k akkreditatsii: poryadok podgotovki i dopuska meditsinskikh rabotnikov k vypolneniyu professional'nykh obyazannostey na protyazhenii poslednikh tridtsati let [From certification to accreditation: the procedure for training and admission of medical personnel to perform professional duties over the past thirty years]. Saint Petersburg : Spetslit, 55. (In Russ.)

18. (2008). Best Practices: Mentoring. United States Office Of Personnel Management [Electronic resource]. URL : http://www.opm.gov/policy-data-oversiqht/traininq-and-development/career-development/bestpractices-mentoring.pdf

19. Different Types Of Business Mentoring Models [Electronic resource]. URL : http://www.management-mentors.com

20. Francis, L. M. (2009). Shifting the shape of mentoring. T+D, 63, 9, 36–39.

21. Lavin Colky, D., Young, W. (2006). Mentoring in the virtual organization: Keys to building successful schools and businesses. Mentoring & Tutoring, 14 (4), 433–447.

22. (2020). Establishing a Mentoring Program in your Local SHRM. NOVA SHRM & Dulles SHRM [Electr. res.]. URL : http://www.shrm.org

23. Chernavsky, A. F., Rusakova, I. V., Bichun, A. B. (2019). Rukovodstvo po snizheniyu riskov i povysheniyu kachestva pri okazanii stomatologicheskoy pomoshchi v meditsinskikh organizatsiyakh munitsipal'nogo obrazovaniya "gorod Yekaterinburg" : uchebnoye posobiye [Guidelines for reducing risks and improving the quality of dental care in medical organizations of the municipality "city of Yekaterinburg" : textbook]. Yekaterinburg : Circulation, 126. (In Russ.)

24. Rusakova, I. V., Chernavsky, A. F., Belova, O. Yu., Neupokoeva, L. Yu. (2019). Standartizatsiya stomatologicheskoy pomoshchi (metodicheskiye ukazaniya) : uchebnoye posobiye [Standardization of dental care (guidelines): a textbook]. Yekaterinburg : Circulation, 140. (In Russ.)

25. Obrazovatel'nyy kvest kak forma organizacii uchebnyh zanyatiy ordinatorov pervogo i vtorogo goda obucheniya kafedry terapevticheskoy stomatologii i propedevtiki stomatologicheskih zabolevaniy / A. F. Chernavskiy, I. V. Rusakova, S. S. Grigor'ev [i dr.] // Problemy stomatologii. – 2019. – T. 15, № 3. – S. 169–176.

26. Chernavsky, A. F., Rusakova, I. V., Grigoriev, S. S. et al. (2019). Obrazovatel'nyy kvest kak forma organizatsii uchebnykh zanyatiy ordinatorov pervogo i vtorogo goda obucheniya kafedry terapevticheskoy stomatologii i propedevtiki stomatologicheskikh zabolevaniy [Educational quest as a form of organization of training sessions for first and second year residents of the Department of therapeutic dentistry and propaedeutics of dental diseases]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 15, 3, 169–176. (In Russ.)


Login or Create
* Forgot password?