Vokulova Yuliya

Academic degree
candidate of medical sciences (speciality - VAC 14.01.14 Стоматология) from 2017 until now
Education
Workplaces
  1. employee Poliklinika № 2 FTS Rossii , stomatologicheskoe otdelenie , zaveduyuschiy stomatologicheskim otdeleniem , 2015 until now Education level: Specialty Specialty: 31.02.05 Стоматология ортопедическая 31.08.72 Стоматология общей практики 31.08.74 Стоматология хирургическая
Location
Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?