CARIES RISK ASSESSMENT OF PERMANENT MOLARS IN PRIMARY SCHOOL-AGED CHILDREN DEPENDING ON THE TYPE OF ORAL FLUID MICROCRYSTALLIZATION
Abstract and keywords
Abstract (English):
The goal of this paper was to study the risks of occurrence and development of caries of permanent molars in primary school-aged children and effectiveness of preventive measures from the nature of mixed saliva microcrystallization. Material and methods. The complex clinical and laboratory study involved 242 primary school-aged children. The observation included assessment of the cf (carious and filled teeth), cf + CFE (carious, filled and extracted teeth) and CFE indexes, as well as an increase in caries intensity (ICI), and the state of hygiene according to the index of Fedorov Y.A. – Volodkina V.V. (1971). Microcrystallization (SMC) was assessed in native oral fluid samples using the LEICA DM 1000 stereomicroscope. The experimental subjects were divided into two groups as follows: I – with SMC score 1, II – with SMC scores 2–3. To assess the differences in the frequency of dental lesions in the follow-up, the McNemar test with Edwards’s correction was used for intragroup comparisons and the chi-squared test with Yates’s correction for intergroup comparisons. To assess the relationship between the intensity of the lesion of the molars and the type of SMC, the contingency and association coefficients were calculated. Results. Examination of caries intensity in 1.6, 2.6, 3.6 and 4.6 teeth with SMC type 1 score showed no significant differences in the dynamics of caries intensity increase over three years of follow-up (p > 0.5), with SMC type 2–3 scores also showed no significant differences from baseline for 1.6, 2.6 and 3.6 teeth (p > 0.1), but revealed differences at the third year for 4.6 teeth (p < 0.05). When comparing the frequency of lesions of teeth 1.6, 2.6, 3.6 for groups with ISS type 1 and 2–3 points, significant differences were observed from the second year (p < 0.05), reaching the significance of differences p < 0.001 in the third year, intergroup comparisons for teeth 4.6 became significant already in the first year of observation (p < 0.05), for ISS type 2–3 points from the second year of observation, p < 0.05. Conclusion. The data obtained indicate a direct correlation between caries lesions of first molars and the nature of SMC.

Keywords:
caries, children, pathology, development risks, oral fluid microcrystallization
References

1. Avraamova O.G., Kalashnikova N.P., Kulazhenko T.V., Goryacheva V.V., Starodubova A.V., Kabichkina N.V. Diagnostika kariesa postoyannyh zubov u detey shkol'nogo vozrasta. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2019;19(3):13-16. [O.G. Avraamova, N.P. Kalashnikova, T.V. Kulazhenko, V.V. Goryacheva, A.V. Starodubova, N.V. Kabichkina. Diagnostics of caries of permanent teeth in school-age children. Paediatric Dentistry and Prophylaxis. 2019;19(3):13-16. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33925/1683-3031-2019-19-3-13-16

2. Avraamova O.G., Kalashnikova N.P., Goryacheva V.V., Kulazhenko T.V. Diagnostika rannih form kariesa zubov u detey mladshego shkol'nogo vozrasta. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2020;20(3):230-234. [O.G. Avraamova, N.P. Kalashnikova, V.V. Goryacheva, T.V. Kulazhenko. Diagnosis of early forms of dental caries in a primary school children. Pediatric dentistry and dental prophylaxis. 2020;20(3):230-234. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33925/1683-3031-2020-20-3-230-234

3. Davidyan O.M., Fomina A.V., Luk'yanova E.A., Shimkevich E.M., Bakaev Yu.A., Tihonova K.O., Todua D.M. Analiz faktorov riska razvitiya rannego detskogo kariesa. Endodontiya Today. 2021;19(4):285-292. [O.M. Davidian, A.V. Fomina, E.A. Lukianova, E.M. Shimkevich, J.A. Bakaev, K.O. Tikhonova, D.M. Todua. Risk factors analysis for early childhood caries. Endodontics Today. 2021;19(4):285-292. (In Russ.)]. https://doi.org/10.36377/1726-7242-2021-19-4-285-292

4. Davidyan O.M., Fomina A.V., Luk'yanova E.A., Shimkevich E.M., Zoryan A.V., Mahmudova Z.K., Umarov A.Yu. Analiz rasprostranennosti i intensivnosti kariesa u detey, prozhivayuschih v Moskve, v vozraste 6-9 let po dannym profilakticheskih medicinskih osmotrov. Endodontiya Today. 2022;20(3):222-229. [O.M. Davidian, A.V. Fomina, E.A. Lukianova, E.M. Shimkevich, A.V. Zoryan, Z.K. Makhmudova, A.Yu. Umarov. Analysis of the prevalence and intensity of caries in children living in Moscow, aged 6-9 years, according to preventive medical examinations. Endodontics Today. 2022;20(3):222-229. (In Russ.)]. https://doi.org/10.36377/1726-7242-2022-20-3-222-229

5. Davidyan O.M., Fomina A.V., Luk'yanova E.A., Shimkevich E.M., Nazarova D.A., Kotel'nikova A.P., Shilyaeva E.S. Analiz rasprostranennosti, intensivnosti i osobennostey klinicheskogo techeniya kariesa v period rannego detskogo i doshkol'nogo vozrasta na osnove dannyh profilakticheskih medicinskih osmotrov. Endodontiya Today. 2021;19(3):153-159. [O.M. Davidian, A.V. Fomina, E.A. Lukyanova, E.M. Shimkevich, D.A. Nazarova, A.P. Kotelnikova, E.S. Shilyaeva. Analysis of the prevalence, intensity and features of the clinical course of caries in earlychildhood and preschool children based on the data of preventive medical examinations. Endodontics Today. 2021;19(3):153-159. (In Russ.)]. https://doi.org/10.36377/1726-7242-2021-19-3-153-159

6. Kisel'nikova L.P., Ermuhanova G.T., Leus E.S. i dr. Izuchenie vzaimosvyazey kariesa zubov i indikatorov riska, obschih dlya podrostkov Belarusi, Kazahstana i Rossii. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2018;17;1(64):4-10. [L.P. Kiselnikova, G.T. Ermukhanova, E.S. Leus et al. Epidemiological study of possible association the risk indicators and dental caries in adolescents of Belarus, Kazakhstan and Russia. Pediatric dentistry and dental prophylaxis. 2018;17(1):4-10. (In Russ.)]. https://doi.org/10.25636/PMP.3.2018.1.1

7. Iordanishvili A.K., Soldatova L.N., Pereverzev V.S., Tishkov D.S. Karies zubov u detey megapolisa i prigorodov. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2016;15;4(59):73-76. [A.K. Iordanishvili, L.N. Soldatova, V.S. Pereverzev, D.S. Tishkov. Dental caries in children of megapolis and suburbs. Pediatric dentistry and dental prophylaxis. 2016;15;4(59):73-76. (In Russ.)]. https://doi.org/10.21626/vestnik/2016-4/06

8. Ismagilov O.R., Shulaev A.V., Starceva E.Yu. Rol' i znachenie modeli planirovaniya i organizacii kompleksnoy profilaktiki stomatologicheskih zabolevaniy u detey shkol'nogo vozrasta. Obzor literatury. Klinicheskaya stomatologiya. 2018;1:88-91. [O.R. Ismagilov, A.V. Shulaev, E.Yu. Startseva. Role and value of the model of planning and organizing complex prophylaxis of dental diseases for school age children. Literature review. Clinical dentistry. 2018;1:88-91. (In Russ.)]. https://doi.org/10.37988/1811-153X_2018_1_88

9. Kisel'nikova L.P., Toma E.I. Dinamika osnovnyh stomatologicheskih parametrov u detey doshkol'nogo vozrasta s kariesom na fone dlitel'nogo primeneniya probioticheskogo preparata. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2022;22(2):97-102. [L.P. Kiselnikova, E.I. Toma. Changes in the main dental parameters of preschoolers with caries affected by long-term probiotic intake. Pediatric dentistry and dental prophylaxis. 2022;22(2):97-102. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33925/1683-3031-2022-22-2-97-102

10. Kuz'mina E.M., Yanushevich O.O., Kuz'mina I.N., Lapatina A.V. Tendencii rasprostranennosti i intensivnosti kariesa zubov sredi naseleniya Rossii za 20-letniy period. Dental Forum. 2020;3(78):2-8. [E.M. Kuzmina, O.O. Yanushevich, I.N. Kuzmina, A.V. Lapatina. Tendency in the prevalence of dental caries among the russian population over a 20-year period. Dental Forum. Limited Liability Company "Forum of Dentistry". 2020;3(78):2-8. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=43825063

11. Li V., Kisel'nikova L.P., Shevchenko M.A. Primenenie sovremennyh indeksov ocenki karioznyh porazhenii zubov u detey rannego vozrasta. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2019;19(2):19-24. [W. Li, L.P. Kiselnikova, M.A. Shevchenko. Use of modern indices to estimate carious lesions in early aged children’s teeth. Pediatric dentistry and dental prophylaxis. 2019;19(2):19-24. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33925/1683-3031-2019-19-2-19-24

12. Lytkina A.A., Sarap L.R., Gegamyan A.O., Zeybert A.Yu., Kudrina K.O. Sravnitel'naya harakteristika metodov ranney diagnostiki kariesa. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2023;23(1):35-43. [A.A. Lytkina, L.R. Sarap, A.O. Gegamian, A.Yu. Zeibert, K.O. Kudrina. Comparison of early caries diagnosis methods. Pediatric dentistry and dental prophylaxis. 2023;23(1):35-43. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33925/1683-3031-2023-543

13. Maslak E.E. Stomatologicheskaya pomosch' detyam v Yuzhnom federal'nom okruge Rossii. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2017;16;1(60):77-84. [E.E. Maslak. Dental service for children in southern Federal district of Russia. Pediatric dentistry and dental prophylaxis. 2017;16;1(60):77-84. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=29206041

14. Tiunova N.V., Saperkin N.V., Levunina K.S., Bondareva D.S. Povyshenie effektivnosti ranney diagnostiki kariesa na aproksimal'nyh poverhnostyah. Rossiyskaya stomatologiya. 2022;15(2):70-71. [N.V. Tiunova, N.V. Saperkin, K.S. Levunina, D.S. Bondareva. Improving the efficiency of early diagnosis of caries on aproximal surfaces. Russian Dentistry. 2022;15(2):70-71. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=48680576

15. Abdrashitova A.B., Samatova R.Z., Safina R.M. Rol' informacionnogo prostranstva v profilaktike stomatologicheskih zabolevaniy u pacientov detskogo vozrasta. Rossiyskaya stomatologiya. 2023;16(2):68-69. [A.B. Abdrashitova, R.Z. Samatova, R.M. Safina. The role of information space in the prevention of dental diseases in pediatric patients. Russian Dentistry. 2023;16(2):68-69. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=54101653

16. Skripkina G.I. Kliniko-laboratornye parametry subklinicheskogo techeniya karioznogo processa v detskom vozraste. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2017;16(4):24-27. [G.I. Skripkina. Clinical-laboratory parameters of subclinical curing of the caries in the childhood age. Pediatric dentistry and dental prophylaxis. 2017;16(4):24-27. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32389346

17. Skripkina G.I., Ekimov E.V., Mityaeva T.S. Mineralizuyuschiy potencial rotovoy zhidkosti v detskom vozraste. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2019;19(3):47-51. [G.I. Skripkina, E.V. Ekimov, T.S. Mityaeva. Mineralizing potential of oral fluid in childhood. Pediatric Dentistry and Dental Prophylaxis. 2019;19(3):47-51. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33925/1683-3031-2019-19-3-47-51

18. Soldatov V.S. Mikrokristallizaciya slyuny u lic, prohodyaschih ortodonticheskoe lechenie. Aktual'nye voprosy sovremennoy mediciny. 2019;1:74-78. [V.S. Soldatov. Microcrystallization of saliva in persons undergoing orthodontic treatment. Current Issues of Modern Medicine. 2019;1:74-78. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42253950

19. Garifullina A.Zh., Skripkina G.I., Burnashova T.I. Sravnitel'naya ocenka stomatologicheskogo zdorov'ya detey shkol'nogo vozrasta g. Omska s pomosch'yu evropeyskih indikatorov. Problemy stomatologii. 2018;14(4):77-81. [A. Garifullina., G. Skripkina., T. Burnashova. Comparative evaluation of dental health of school age children of omsk with the help of european indicators. Actual problems in dentistry. 2018;14(4):77-81. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2018-14-4-77-81

20. Davidyan O.M., Luk'yanova E.A., Shimkevich E.M. i dr. Stomatologicheskaya zabolevaemost' detey v vozraste ot 1 goda do 6 let, prozhivayuschih v g. Moskve, s uchetom vozrasta i pola. Stomatologiya dlya vseh. 2023;1(102):38-47. [O.M. Davidian, E.A. Lukianova, E.M. Shimkevich et.al. Dental morbidity in children aged 1 to 6 years living in moscow taking into account age and gender. Dentistry for all. 2023;1(102):38-47. (In Russ.)]. https://doi.org/10.35556/idr-2023-1(102)38-46

21. Ismagilov O.R., Shulaev A.V., Starceva E.Yu. i dr. Stomatologicheskaya zabolevaemost' detey shkol'nogo vozrasta. Problemy stomatologii. 2019;15(4):140-148. [O. Ismagilov, A. Shulaev, E. Statseva, G. Ahmetova, K. Berezin. Dental morbidity of school children. Actual problems in dentistry. 2019;15(4):140-148. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2019-15-4-140-148

22. Kuz'mina E.M., Yanushevich O.O., Kuz'mina I.N., Lapatina A.V. Tendencii rasprostranennosti i intensivnosti kariesa zubov sredi naseleniya Rossii za 20-letniy period. Dental Forum. 2020;3(78):2-8. [E.M. Kuzmina, O.O. Yanushevich, I.N. Kuzmina, A.V. Lapatina. Tendency in the prevalence of dental caries among the russian population over a 20-year period. Dental Forum. 2020;3(78):2-8. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=43825063

23. Usmanova I.N. Stomatologicheskiy status polosti rta u lic molodogo vozrasta, prozhivayuschih v regione s neblagopriyatnymi faktorami okruzhayuschey sredy. Fundamental'nye issledovaniya. 2013;12-3:546-549. [I.N. Usmanova. Stomatological status of the oral cavity in young people living in the region with unfavorable environmental factors. Fundamental Research. 2013;12-3:546-549. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=21291791

24. Churakova Yu.A., Antonova A.A. Mikrokristallografiya kak standartnyy metod ocenki sostoyaniya slyuny. Tihookeanskiy medicinskiy zhurnal. 2020;2(80):79-81. [Yu.A. Churakova, A.A. Antonova. Microcrystography as standard method of saliva assessment. Pacific medical journal. 2020;2(80):79-81. (In Russ.)]. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2020-2-79-81

25. Yavorskaya T.E. Sravnitel'naya harakteristika sostava i svoystv smeshannoy slyuny u detey shkol'nogo vozrasta. Acta Medica Eurasica. 2016;1:36-40. [T.E. Yavorskaya. Comparative characteristics of the composition and properties of mixed saliva in schoolchildren. Acta Medica Eurasica. 2016;1:36-40. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=25690530

26. Gotmare S.S., Gupta A.A., Waghmare M., et al. A Comparison of Proliferative Capacity of Reticular and Erosive Variants of Oral Lichen Planus by Argyrophilic Nucleolar Organizer Regions Method // Journal of Microscopy and Ultrastructure. - 2023;11(1):12-16. https://doi.org/10.4103/jmau.jmau_104_20

27. Kirthiga M., Murugan M., Saikia A., Kirubakaran R. Risk Factors for Early Childhood Caries: A Systematic Review and Meta-Analysis of Case Control and Cohort Studies // Pediatr Dent. - 2019;15;41(2):95-112. PMID: 30992106.

28. Kubala E., Strzelecka P., Grzegocka M. et al. A review of selected studies that determine the physical and chemical properties of saliva in the field of dental treatment // BioMed Research International. - 2018. https://doi.org/10.1155/2018/6572381

29. Zhang C.Z., Cheng X.Q., Li J.Y., Zhang P., Yi P., Xu X., Zhou X.D. Saliva in the diagnosis of diseases // Int J Oral Sci. - 2016;8(3):133-137. https://doi.org/10.1038/ijos.2016.38


Login or Create
* Forgot password?