CLINICAL EVALUATION OF CHRONIC SIMPLE MARGINAL GINGIVITIS TREATMENT EFFICACY WITH THE USE OF SPRAY AGAINST GUM BLEEDING «DENTABALANCE®» SYNBIOTIC COMPLEX INCLUDING LYSATE FROM STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS AND PREBIOTICS (MULTICENTER CLINICAL TRIAL)
Abstract and keywords
Abstract (English):
Subject. The subject of the study is the anti-inflammatory and anti-plaque effect of spray against gum bleeding «DentaBalance®» synbiotic complex in the treatment of chronic simple marginal gingivitis. Objectives. The aim of the study is to conduct a clinical evaluation of spray against gum bleeding «DentaBalance®» synbiotic complex in the complex treatment and hygienic oral care in patients with chronic simple marginal gingivitis (CSMG). Methodology. A pilot open prospective non-randomized multicenter study was conducted to evaluate the anti-inflammatory and anti-plaque effects of spray against gum bleeding «DentaBalance®» synbiotic complex in the treatment of CSMG. The sample consisted of 99 patients aged 20–33 years with CSMG in localized or generalized form, who used spray against gum bleeding «DentaBalance®» synbiotic complex including lysate from Streptococcus Thermophilus and prebiotics 2 times a day for 4 weeks on their own in-home therapy mode. The condition of the gum and oral hygiene was evaluated clinically and objectified indexically (BoP, OHI-S) at 3 observation points: initially, 7 and 28 days after the start of observation. Results. Based on the results of a short-term clinical study, a reliable anti-inflammatory and anti-plaque effect of spray against gum bleeding «DentaBalance®» synbiotic complex was determined. The anti-inflammatory effect was objectified by a significant decrease in the BoP index by 44.7% on the 7th day and by 33.5% additionally on the 28th day of observation. The cleansing effect on the OHI-S index increased from 16.87% on the 7th day of observation to 55.41% at its final stage. The expediency of using spray against gum bleeding «DentaBalance®» synbiotic complex in the complex treatment of CSMG is pathogenetically substantiated, the advantages and prospects of its use in periodontal practice are established. Conclusion. The effectiveness and safety of the spray against gum bleeding «DentaBalance®» synbiotic complex including lysate from Streptococcus Thermophilus and prebiotics for hygienic oral care and effective relief of gum inflammation symptoms in patients with CSMG has been pathogenetically substantiated and clinically proven.

Keywords:
oral hygiene products, symbiotic complex, anti-inflammatory effect, chronic simple marginal gingivitis, bleeding gums
References

1. Bagdasaryan N.P., Erichev V.V., Ovcharenko E.S., Aksenova T.V., Ermoshenko L.S., Karapetov S.A. Korrekciya citokinovogo balansa i mikrobiocenoza polosti rta pacientov s hronicheskimi vospalitel'nymi zabolevaniyami parodonta pri pomoschi probiotikov. Mediko-farmacevticheskiy zhurnal «Pul's». 2019;21(10):42-52. [N.P. Bagdasaryan, V.V. Erichev, E.S. Ovcharenko, T.V. Aksenova, L.S. Ermoshenko, S.A. Karapetov. Correction of cytokine balance and microbiocenosis of the oral cavity of patients with chronic inflammatory diseases of periodont with the help of probiotics. Medical & pharmaceutical journal “Pulse”. 2019;21(10):42-52. (In Russ.)]. https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2019-21-10-42-52

2. Gileva O.S. Konservativno-profilakticheskaya stomatologiya: sovremennye trendy razvitiya. Permskiy medicinskiy zhurnal. 2018;35(6):61-72. [O.S. Gileva. Conservative-and-preventive stomatology: modern trends of development. Perm Medical Journal. 2018;35(6):61-72. (In Russ.)]. https://doi.org/10.17816/pmj35661-72

3. Gileva O.S., Libik T.V., Sycheva M.A., Nemova E.M., Kuklin N.S. Kliniko-sociologicheskaya ocenka kachestva lecheniya zabolevaniy parodonta u bol'nyh s komorbidnoy patologiey autoimmunnogo geneza. Sibirskiy stomatologicheskiy forum. Innovacionnye podhody k obrazovaniyu, nauke i praktike v stomatologii. Trudy XVII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii «Aktual'nye voprosy stomatologii» (Krasnoyarsk, 1-2 marta 2023 g.). Krasnoyarsk : Verso. 2023:29-32. [O.S. Gileva, T.V. Libik, M.A. Sycheva, E.M. Nemova, N.S. Kuklin. Clinical and sociological assessment of the quality of treatment of periodontal diseases in patients with comorbid pathology of autoimmune genesis. Siberian Dental Forum. Innovative approaches to education, science and practice in dentistry. Proceedings of the XVII All-Russian Scientific and Practical Conference "Actual Issues of Dentistry" (Krasnoyarsk, March 1-2, 2023). Krasnoyarsk: Verso. 2023:29-32. (In Russ.)].

4. Kisel'nikova L.P., Toma E.I. Perspektivy primeneniya probiotikov dlya profilaktiki kariesa i zabolevaniy parodonta u detey. Effektivnaya farmakoterapiya. 2021;17(12):24-28. [L.P. Kiselnikova, E.I. Toma. Prospects for the use of probiotics for the prevention of dental caries and periodontal disease in children. Effective Pharmacotherapy. 2021;17(12):24-28. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33978/2307-3586-2021-17-12-24-28

5. Kovalevskiy A.M., Latif I.I., Kovalevskiy V.A. Effektivnost' primeneniya pri zabolevaniyah parodonta dopolnitel'nyh zhidkih sredstv gigieny polosti rta - opolaskivateley s ekstraktami rasteniy. Institut stomatologii. 2018;81(4):56-59. [A.M. Kovalevskiy, I.I. Latif, V.A. Kovalevskiy. Efficiency of application in case of periodontal diseases additional liquid oral hygiene products - rinses with plant extracts. The Dental Institute. 2018;81(4):56-59. (In Russ.)]. https://instom.spb.ru/catalog/article/12954/?view=pdf

6. Kuz'mina E.M., Yanushevich O.O., Kuz'mina I.N. Stomatologicheskaya zabolevaemost' naseleniya Rossii. M.: Avtorskiy tirazh. 2019:304. [E.M. Kuz'mina, O.O. Yanushevich, I.N. Kuz'mina Dental morbidity of the population of Russia. M.: Author's edition. 2019:304. (In Russ.)]. https://rus.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=2197681

7. Lukichev M.M., Ermolaeva L.A. Ispol'zovanie bakteriofagov i probiotikov v kompleksnom lechenii vospalitel'nyh zabolevaniy parodonta. Institut stomatologii. 2018;78(1):84-87. [M.M. Lukichev, L.A. Ermolaeva. The use of bacteriophages and probiotics in complex treatment of inflammatory periodontal diseases. The Dental Institute. 2018;78(1):84-87. (In Russ.)]. https://instom.spb.ru/catalog/article/12006/?view=pdf

8. Lukichev M.M., Ermolaeva L.A. Sovremennye predstavleniya o roli mikroflory v patogeneze zabolevaniy parodonta. Institut stomatologii. 2018;78(1):92-94. [M.M. Lukichev, L.A. Ermolaeva. Modern ideas about the role of microflora in pathogenesis of periodontal disease. The Dental Institute. 2018;78(1):92-94. (In Russ.)]. https://instom.spb.ru/catalog/article/12008/?view=pdf

9. Orehova L.Yu., Kudryavceva T.V., Atrushkevich V.G., Oksas N.S., Kosova E.V., Vashneva V.Yu., Zhavoronkova M.D., Tachalov V.V., Loboda E.S., Kuchumova E.D., Lampusova V.B. Sistemnye faktory i bolezni parodonta. Uchebno-metodicheskoe posobie. Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Chelovek, 2020:64. [L.Yu. Orexova, T.V. Kudryavceva, V.G. Atrushkevich, N.S. Oksas, E.V. Kosova, V.Yu. Vashneva, M.D. Zhavoronkova, V.V. Tachalov, E.S. Loboda, E.D. Kuchumova, V.B. Lampusova. Systemic factors and periodontal disease. Teaching aid. St. Petersburg: Man Publishing House, 2020:64. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=44498589

10. Rabinovich I.M., Gileva O.S., Akmalova G.M., Mannapova G.R., Epishova A.A., Gimranova I.A. Opyt ispol'zovaniya bakteriofagov v kompleksnom lechenii detey s aftoznym stomatitom. Stomatologiya. 2022;101(6):22-27. [I.M. Rabinovich, O.S. Gileva, G.M. Akmalova, G.R. Mannapova, A.A. Epishova, I.A. Gimranova. Experience of using bacteriophages in the complex treatment of children with aphthous stomatitis. Dentistry. 2022;101(6):22-27. (In Russ.)]. https://doi.org/10.17116/stomat202210106122

11. Redinova T.L., Zorin A.Yu., Biktimerova O.O., Timofeeva A.A., Tret'yakova O.V. Effektivnost' probiotikov v lechenii i profilaktike stomatologicheskih zabolevaniy. Problemy stomatologii. 2016;12(1):50-55. [T. Redinova, A. Zorin, O. Biktimerova, A. Timofeeva, O. Tretyakova. The efficiency of probiotics in the treatment and prevention of dental diseases. The actual problems in dentistry. 2016;12(1):50-55. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2016-12-1-50-55

12. Akram Z., Shafqat S.S., Aati S., Kujan O., Fawzy A. Clinical efficacy of probiotics in the treatment of gingivitis: A systematic review and meta-analysis // Aust Dent J. - 2020;65(1):12-20. doi:https://doi.org/10.1111/adj.12733. Epub 2019 Nov 29. PMID: 31682012.

13. Alkaya B., Laleman I., Keceli S., Ozcelik O., Cenk Haytac M., Teughels W. Clinical effects of probiotics containing Bacillus species on gingivitis: a pilot randomized controlled trial // J Periodontal Res. - 2017;52(3):497-504. doi:https://doi.org/10.1111/jre.12415.

14. Lang N.P., Joss A., Orsanic T., Gusberti F.A., Siegrist B.E. Bleeding on probing. A predictor for the progression of periodontal disease? // Journal of Clinical Periodontology. - 1986;13(6):590-596. doihttps://doi.org/10.1111/j.1600-051x.1986.tb00852.x.

15. Montero E., Iniesta M., Rodrigo M., Marín M.J., Figuero E., Herrera D., Sanz M. Clinical and microbiological effects of the adjunctive use of probiotics in the treatment of gingivitis: A randomized controlled clinical trial // J Clin Periodontol. - 2017;44(7):708-716. doi:https://doi.org/10.1111/jcpe.1275.

16. Nazir M.A. Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention // International Journal of Health Sciences. - 2017;11(2):72-80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5426403/

17. Tonetti M.S., Chapple I.L., Jepsen S., Sanz M. Primary and secondary prevention of periodontal and peri-implant diseases: Introduction to, and objectives of the 11th european workshop on periodontology consensus conference // Journal of Clinical Periodontology. - 2015;42(16):S1-S4. DOI:https://doi.org/10.1111/jcpe.12382

18. Trombelli L., Farina R., Silva C.O., Tatakis D.N. Plaque-induced gingivitis: Case definition and diagnostic considerations // Journal of Clinical Periodontology. - 2018;45(20):S44-S67. DOI:https://doi.org/10.1111/jcpe.12939

19. World Health Organization. Regional office for Europe. Data and statistics. https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/oral-health/data-and-statistics


Login or Create
* Forgot password?