EVALUATION OF THE RESULTS OF REPEATED ENDODONTIC TREATMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS USING BIOMATERIALS. CLINICAL OBSERVATION
Abstract and keywords
Abstract (English):
Relevance. In the practice of a dentist, there are clinical situations when the chronic apical periodontitis, due to the ineffectiveness of the endodontic treatment, ends with a root apex resection, while the destruction of bone tissue in the periapical tissues remains. This paper presents cases of effective endodontic re-treatment of such teeth using biomaterials. The diagnostic value of the X-ray method was noted with an assessment of the density of the periapical tissue destruction focus using the densitometry method. The aim of the study is to determine the effectiveness of endodontic treatment of chronic apical periodontitis using biomaterials after root apex resection. Material and methods. The study included 42 patients aged 25–35 years with chronic apical periodontitis with root apex resection. All patients underwent clinical examination methods and an X-ray method with an assessment of the density of the periapical tissue destruction focus by densitometry. Results and discussion. The proposed method of endodontic re-treatment included temporary obturation of the root canal system with Bioimplant with Collapan gel in a 1:1 ratio, for a period of 15 to 30 days, followed by permanent filling of the root canal system according to the generally accepted technique. After 6 months, the optical density of the periapical tissues in 27 patients was within the normal range. In 15 patients, these indicators were 82% of the norm. After 12 months, the optical density was within the normal range in 90% of cases, in 10% – the optical density parameters approached normal values and amounted to 115.0-125.0 arbitrary units. Conclusions. When carrying out repeated endodontic treatment, it is recommended to temporarily obturate the root canal system using the Bioimplant biomaterial with Collapan gel, which will increase not only the density of periapical tissues to normal values, but also preserve the function of the tooth, which is important for practical health care.

Keywords:
repeated endodontic treatment, optical density, biomaterials, chronic apical periodontitis, densitometry
References

1. Rozenbaum A.Yu., Tlustenko V.P., Postnikov M.A. Vliyanie rezhimov erbiy-hromovogo lazera na effektivnost' antibakterial'noy obrabotki kornevogo kanala pri hronicheskom apikal'nom periodontite. Endodontiya Today. 2016;3:15-18. [A.Yu. Rozenbaum, V.P. Tlustenko, M.A. Postnikov. Influence of modes of Er,Cr:YSGG laser on the efficiency of antibacterial treatment of root canal of tooth with chronic apical periodontitis. Endodontics Today. 2016;3:15-18. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=27544499

2. Sorokin A.P., Gerasimova L.P. Vozmozhnost' opticheskoy densitometrii pri dinamicheskom nablyudenii bol'nyh s destruktivnymi formami hronicheskogo periodontita. Medicinskiy vestnik Bashkortostana. 2013:8(1):64-67. [A.P. Sorokin, L.P. Gerasimova. Possibilities of optical densitometry in dynamic observation of patients with destructive forms of chronic parodontitis. Medical Bulletin of Bashkortostan. 2013:8(1):64-67. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=19077730

3. Shashmurina V.R., Kupreeva I.V., Devlikanova L.I., Lubinskaya E.V., Mishutina O.L. Klinicheskiy opyt terapii hronicheskogo apikal'nogo periodontita. Vestnik smolenskoy gosudarstvennoy medicinskoy akademii. 2018;17;1:160-166. [V.R. Shashmurina, I.V. Kupreeva, L.I. Devlikanova, E.V. Lubinskaya, O.L. Mishutina. Clinical experience of chronic apical periodontitis therapy. Bulletin of the Smolensk State Medical Academy. 2018;17;1:160-166. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=32866954

4. Efimovich O.I., Siukaeva T.N., Mamedova L.A. Kompleksnoe lechenie hronicheskogo apikal'nogo periodontita. Stomatologiya dlya vseh. 2016;1:12-15. [O.I. Efimovich, T.N. Siukaeva, L.A. Mamedova. Complex treatment of chronic apical periodontitis. Dentistry for everyone. 2016;1:12-15]. https://elibrary.ru/item.asp?id=26746113

5. Mamedova L.A., Efimovich O.I., Siukaeva T.N. Kompleksnoe lechenie hronicheskogo apikal'nogo periodontita. Stomatologiya dlya vseh. 2016;1:12-15. [O.I. Efimovich, T.N. Siukaeva, L.A. Mamedova. Complex treatment of chronic apical periodontitis. Dentistry for everyone. 2016;1:12-15. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=26746113

6. Manak T.N. Diagnostika vnutrikanal'nogo mikrobnogo peyzazha pri pomoschi metoda polimeraznoy cepnoy reakcii. Medicinskie novosti. 2017;3(270):69-72. [T.N. Manak. Diagnostics of an intracanal microbiotic scape using a polymerase chain reaction method. Medical news. 2017;3(270):69-72. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=28875225

7. Manak T.N. Dinamicheskaya ocenka effektivnosti razlichnyh protokolov endodonticheskogo lecheniya pri pomoschi periapikal'nogo indeksa. Sovremennaya stomatologiya. 2016;4(65):35-39. [T.N. Manak. Dinamic evaluation of different endodontics treatment protocols with using a periapical index. Modern dentistry. 2016;4(65):35-39. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=27639466

8. Manak T.N. Zabolevaniya pul'py i apikal'nogo periodonta: epidemiologiya, diagnostika i klassifikaciya. Medicinskie novosti. 2017;5(272):42-45. [T.N. Manak. Diseases of pulp and apical periodontitis: epidemiology, diagnosis and classification. Medical news. 2017;5(272):42-45. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=29214350

9. Rozenbaum A.Yu. Optimizaciya kompleksnogo lecheniya pacientov s hronicheskim apikal'nym periodontitom : avtoref. dis. … kandidata medicinskih nauk : 14.01.14. [Mesto zaschity: Sam. gos. med. un-t]. Samara, 2017:24. [A.Yu. Rosenbaum. Optimization of complex treatment of patients with chronic apical periodontitis: abstract of the dissertation of the Candidate of Medical sciences : 14.01.14. [Place of defense: Sam. gos. med. un-t]. Samara, 2017:24. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=30440426

10. Pavlovich O.A. i dr. Optimizaciya terapii destruktivnyh form hronicheskogo apikal'nogo periodontita. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. 2017;2:85-89. [O.A. Pavlovich. Optimization of treatment of destructive forms of chronic apical periodontitis. Russian journal of dentistry. 2017;2:85-89. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18821/1728-28022017;21(2)85-89

11. Modina T.N., Maklakova I.S. Opyt ispol'zovaniya novogo otechestvennogo osteoplasticheskogo materiala pri lechenii destruktivnyh form periodontita. Endodontiya Today. 2012;1:28-30. [T.N. Modina, I.S. Maklakova. The experience of using a new domestic osteoplastic material in the treatment of destructive forms of periodontitis. Endodontics Today. 2012;1:28-30. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=17657154

12. Fedorova M.Z., Nadezhdin S.V., Posohova V.F., Chuev V.V., Shaternikova V.A. Ocenka bioaktivnosti i biosovmestimosti osteoplasticheskogo materiala v opytah in vitro i in vivo. Nauchnye Vedomosti Belgorodskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya: Medicina. Farmaciya. 2012;10-3(129):124-129. [M.Z. Fedorova, S.V. Nadezhdin, V.F. Tposokhova, V.V. Chuev, V.A. Shaternikova. The estimation of bioactivity and biocompatibility of osteoplastic material in experiences in vitro and in vivo. Scientific Bulletin Of Belgorod State University. Series: Medicine. Pharmacy. 2012;10-3(129):124-129. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=20359783

13. Saharuk N.A., Veretennikova A.A., Zekov N.I. Ocenka blizhayshih i otdalennyh rezul'tatov endodonticheskogo lecheniya. Vestnik Vitebskogo Gosudarstvennogo Medicinskogo Universiteta. 2015;14(5):108-113. [N.A. Sakharuk, A.A. Veretennikova, N.I. Zekov. The evaluation of immediate and remote results of endodontic treatment. Vestnik Of Vitebsk State Medical University. 2015;14(5):108-113. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=24435145

14. Rozenbaum A.Yu., Tlustenko V.P., Fedyaev I.M. Ocenka effektivnosti ispol'zovaniya osteoplasticheskogo materiala «Kollapan» pri operacii rezekcii verhushki kornya zuba na osnovanii komp'yuternoy tomografii. Rossiyskiy Stomatologicheskiy Zhurnal. 2017;21(5):259-261. [A.Yu. Rosenbaum, V.P. Tlustenko, I.M. Fedyaev. Estimation of efficiency of the use of osteoplastic material "Collapan"® in operation of reaction of the tooth root on the basis of computer tomography. Russian Dental Journal. 2017;21(5):259-261. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18821/1728-2802-2017-21-5-259-261

15. Silant'eva E.N., Krivonos S.M., Berezina N.V. Protivovospalitel'naya i protivomikrobnaya terapiya v kompleksnom lechenii verhushechnyh periodontitov. Stomatologiya dlya vseh. 2015;4:6-8. [E.N. Silant'eva, S.M. Krivonos, N.V. Berezina. Antiphlogistic and antimicrobial therapy in complex treatment of apical periodontitises. Dentistry for everyone. 2015;4:6-8. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=25849043

16. Stepanov A.G. Razrabotka i kliniko-eksperimental'noe obosnovanie primeneniya rezorbiruemoy membrany v zubosohranyayuschih biotehnologiyah : avtoref. dis. ... kandidata medicinskih nauk : 14.01.14. [Mesto zaschity: Moskovskiy gosudarstvennyy mediko-stomatologicheskiy universitet.] Moskva. 2007:23. [A.G. Stepanov. Development and clinical and experimental substantiation of the use of a resorbable membrane in tooth-preserving biotechnologies abstract of the dissertation. : abstract of the dissertation of the Candidate of Medical Sciences : 14.01.14. [Place of defense: Moscow State Medical and Dental University.] Moscow, 2007:23. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=15846013

17. Razumova S.N., Brago A.S., Barakat H., Hashanova L.M., Bragunova R.M. Ocenka rezul'tatov endodonticheskogo lecheniya zubov. Endodontiya Today. 2020;18(1):27-30. [S.N. Razumova, A.S. Brago, H. Barakat, L.M. Khaskhanova, R.M. Bragunova. Assessment of the results of endodontic treatment of teeth. Endodontics Today. 2020;18(1):27-30. (In Russ.)]. https://doi.org/10.36377/1683-2981-2020-18-1-27-30

18. Uglanov Zh.Sh., Zholdybaev S.S., Musaev A.T. i dr. Rol' densitometricheskih issledovaniy u bol'nyh s destruktivnymi processami periapikal'nyh tkaney. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovaniy. 2016;4-4:716-720. [Z.S. Uglanov, S.S. Zholdybaev, A.T. Musaev et al. Role densitometry study in patients with destructive processes periapical tissues. International journal of applied and fundamental research. 2016;4-4:716-720. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=25779228

19. Mamedzade R.E. Sovremennye materialy, tehniki irrigacii i aktivacii v enodonticheskom lechenii zubov. Vestnik stomatologii. 2017;98:66-69. [R.E. Mamedzade. Modern materials, technique of irrigation and activation in endodontic treatment. Dentistry for everyone. 2017;98:66-69. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=32318204

20. Tokmakova S.I., Lunicyna Yu.V., Semenkov V.A. Sravnitel'naya ocenka kachestva mehanicheskoy obrabotki kornevyh kanalov zubov sistemami vraschayuschihsya nikel'-titanovyh instrumentov. Problemy stomatologii. 2015;1:20-22. [S.I. Tokmakova, Yu.V. Lunitsyna, V.A. Semenkov. Comparative assessment of machining of root channels of the teeth by systems rotating nickel-titanium tools. Actual problems in dentistry. 2015;1:20-22. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=23731218

21. Orehova L.Yu., Krylova V.Yu., Mayorov P.S., Schureva A.S. Stepen' mehanicheskoy effektivnosti ochistki kornevyh kanalov razlichnymi gruppami antisepticheskih sredstv. Endodontiya Today. 2013;3:54-57. [L.Yu. Orekhova, V.Yu. Krylova, P.S. Mayorov, A.S. Shchureva. The degree of mechanical efficiency of root canal cleaning by various groups of antiseptic agents. Endodontics Today. 2013;3:54-57. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=20685399

22. Sorokin A.P., Gerasimova L.P., Latypova E.R. Endodonticheskoe lechenie hronicheskogo apikal'nogo destruktivnogo periodontita posle rezekcii verhushki kornya zuba v anamneze. Endodontiya Today. 2013;3:63-66. [A.P. Sorokin, L.P. GerasimovaE.R. , Latypova. Endodontic treatment of chronic apical destructive periodontitis after resection of the top of the tooth root in the anamnesis. Endodontics Today. 2013;3:63-66. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=20685401]

23. Aletdinova S.M., Gerasimova L.P., Valeeva G.R. Effektivnost' metodiki kompleksnogo lecheniya preparatom kal'cilan hronicheskih apikal'nyh periodontitov v stadii obostreniya. Medicinskiy vestnik Bashkortostana. 2012;5:29-32. [S.M. Aletdinova, L.P. Gerasimova, G.R. Valeeva. Efficiency of the method of complex treatment with calcilan for chronic apical periodontitis in the acute stage. Medical Bulletin of Bashkortostan. 2012;5:29-32. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=18344639

24. Eshiev A.M., Sagynbaev M.A., Alimzhanov S.K. Effektivnost' osteocistektomii s primeneniem osteoplasticheskih materialov. Fundamental'nye issledovaniya. 2015;1-3:500-503. [A.M. Eshiev, M.A. Sagynbaev, S.K. Alimzhanov. Efficiency of osteacystoectomy using osteoplastic materials. Fundamental research. 2015;1-3:500-503. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=23151570

25. Abu-Melha A.S., Alqahtani M.T., Almufareh N.A. Outcome of nonsurgical endodontic treatment: A 5-year recall // Int Dent Med J Adv Res. - 2016;2:1-3. https://doi.org/15713/ins.idmjar.52

26. Balvedi R.P., Versiani M.A, Manna F.F. A comparison of two techniques for the removal of calcium hydroxide from root canals // Int Endod J. - 2010;43(9):763-768.https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2010.01718.x.

27. Topçuoğlu H.S., Düzgün S., Ceyhanlı K.T., Aktı A., Pala K. Kesim B. Efficacy of different irrigation techniques in the removal of calcium hydroxide from a simulated internal root resorption cavity // International Endodontic Journal. - 2014;4:309-316. https://doi.org/10.1111/iej.12316


Login or Create
* Forgot password?