SPECIFIC FEATURES OF DENTAL STATUS OF CHILDREN WITH CONGENITAL LIP AND PALATE IN A REGION WITH PETROCHEMICAL ECOTOXICANTS
Abstract and keywords
Abstract (English):
Subject. Dental examination and identification of the features of the dental status of children with congenital cleft lip and palate, born and living in the region with industrial ecotoxicants. Objectives. To study the dental morbidity in children with congenital cleft lip and palate living in a region with industrial ecotoxicants, compare the data with a group of children with congenital cleft lip and palate from an ecologically safe region. Methods. The article presents the results of a dental examination of 195 children with congenital cleft lip and palate, including 108 children aged 3 years, 87 children aged 6 years. Children were divided into two groups depending on the place of birth and residence: 113 children were born and lived in regions with a developed petrochemical industry, 82 children from relatively ecologically safe regions. In the examined children, the prevalence and intensity of dental caries, malformations of hard dental tissues, periodontal diseases, dentoalveolar anomalies, and the hygienic state of the oral cavity were assessed. To determine the intensity of dental caries in children of 3 years old, the index "KPU" was used, in children of 6 years old - the index "KPU+kp". The hygienic state of the oral cavity was assessed by the Fedorov-Volodkina index (1968), the periodontal condition in children of 6 years old was assessed by the KPI index (Leus P.A., 1988). Results. Our data indicate that children from regions with the petrochemical industry have higher rates of dental caries intensity in the age groups of 3 and 6 years, there is a decrease in the resistance of the tooth enamel, and periodontal diseases are more common. Conclusions. The results of the study made it possible to obtain clinical and dental data characterizing the negative impact of industrial petrochemical ecotoxicants on the condition of the dentition in children with congenital cleft lip and palate, which is the rationale for the development of methods for optimizing and increasing the effectiveness of therapeutic and prophylactic measures in this group of patients.

Keywords:
congenital cleft lip and palate, petrochemical ecotoxicants, petrochemical industry, dental status, enamel resistance, caries, periodontal disease
References

1. Alimskiy A.V., Abdulahum F.M. Pokazateli porazhennosti kariesom zubov i anomaliyami zubochelyustnoy sistemy u detey s rasschelinoy guby i neba. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2007;6;1(20):13-15. [A.V. Alimsky, F.M. Abdulakhum. Indicators of incidence of dental caries and dental anomalies in children with cleft lip and palate. Pediatric dentistry and prevention. 2007;6;1(20):13-15. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=9573358

2. Baktybaeva Z.B., Suleymanov R.A., Valeev T.K., Rahmatullin N.R. Ocenka vozdeystviya neftepererabatyvayuschey i neftehimicheskoy promyshlennosti na ekologo-gigienicheskoe sostoyanie ob'ektov okruzhayuschey sredy i zdorov'e naseleniya (obzor literatury). Medicina truda i ekologiya cheloveka. 2018;4:12-26. [Z.B. Baktybaeva, R.A. Suleimanov, T.K. Valeev, N.R. Rakhmatullin. Assessment of the impact of the oil refining and petrochemical industries on the ecological and hygienic state of environmental objects and public health (literature review). Occupational medicine and human ecology. 2018;4:12-26. (In Russ.)].

3. Karamova L.M.,. Bakirov A.B, Basharova G.R., Suleymanov R.A. Ekologiya i zdorov'e naseleniya Respubliki Bashkortostan. Ufa: RA "PROFI Plyus". 2017:272. [L.M. Karamova, A.B. Bakirov, G.R. Basharova, R.A. Suleimanov. Ecology and health of the population of the Republic of Bashkortostan. Ufa: RA "PROFI Plus". 2017:272. (In Russ.)].

4. Karnickiy A.V., Evmenenko R.A., Pronyaev E.A. Kliniko-laboratornaya ocenka effektivnosti deystviya kal'ciy-fosfatsoderzhaschih geley pri provedenii posleoperacionnoy stomatologicheskoy profilaktiki u detey s vrozhdennymi rasschelinami neba. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2016;15;1(56):31-33. [A.V. Karnitskiy, R.A. Evmenenko, E.A. Pronyaev. Clinical and laboratory evaluation of the effectiveness of calcium-phosphate-containing gels during postoperative dental prophylaxis in children with congenital cleft palate. Pediatric dentistry and prevention. 2016;15;1(56):31-33. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=25654528

5. Kuz'mina E.M., D'yakova S.V., Petrina E.S., Mongush Yu.B. Coderzhanie Str.Mutans i Lactobacillus v smeshannoy slyune u detey s vrozhdennymi rasschelinami guby i neba. Dental Forum. 2005;2:42-45. [E.M. Kuzmina, S.V. Dyakova, E.S. Petrina, Yu.B. Mongush. Content of Str.Mutans and Lactobacillus in mixed saliva in children with congenital cleft lip and palate. Dental Forum. 2005;2:42-45. (In Russ.)].

6. Maslak E.E., Fomenko I.V., Shelkova M.S. Faktory riska i profilaktika kariesa zubov u detey 11-14 let s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba. Stomatologiya. 2017;96;6-2:53-54. [E.E. Maslak, I.V. Fomenko, M.S. Shelkova. Risk factors and prevention of dental caries in children 11-14 years old with congenital cleft lip and palate. Dentistry. 2017;96;6-2:53-54. (In Russ.)].

7. Mullin R.H. Gigienicheskaya ocenka faktorov riska i allergicheskaya zabolevaemost' detskogo naseleniya goroda s razvitoy neftehimicheskoy promyshlennost'yu : avtoref. dis. ... kandidata medicinskih nauk / Kazan. gos. med. un-t /. Kazan', 2007. [R.Kh. Mullin. Hygienic assessment of risk factors and allergic morbidity in the child population of a city with a developed petrochemical industry: author. dis. ... candidate of medical sciences / Kazan. state honey. un-t /. Kazan, 2007. (In Russ.)].

8. Nikolaeva E.V. Optimizaciya stomatologicheskoy pomoschi detyam mladshego vozrasta s rasschelinami guby i/ili neba na etapah kompleksnogo lecheniya : avtoref. dis. ... kandidata medicinskih nauk / Kazan. gos. med. un-t/. Kazan', 2014. [E.V. Nikolaeva. Optimization of dental care for young children with cleft lip and / or palate at the stages of complex treatment: author. dis. ... candidate of medical sciences / Kazan. state honey. un-t /. Kazan, 2014. (In Russ.)].

9. Olimov A.M., Mullodzhanov G.E., Ashurov G.G., Erakov F.M. Kompleksnyy podhod k lecheniyu kariesa postoyannyh zubov s raznoy stepen'yu emalevoy rezistentnosti u detey s rasschelinoy guby i neba. Nauka i innovaciya. 2020;2:21-24. [A.M. Olimov, G.E. Mullodzhanov, G.G. Ashurov, F.M. Erakov. An integrated approach to the treatment of caries in permanent teeth with varying degrees of enamel resistance in children with cleft lip and palate. Science and innovation. 2020;2:21-24. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=44385211

10. Puhova O.S., Chernenko S.V. Osobennosti stomatologicheskogo statusa detey s vrozhdennymi rasschelinami verhney guby i neba v postoyannom prikuse. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2004;3;3-4:34-36. [O.S. Pukhova, S.V. Chernenko. Features of the dental status of children with congenital clefts of the upper lip and palate in a permanent bite. Pediatric dentistry and prevention. 2004;3;3-4:34-36. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=9284441

11. Rizaev Zh.A., Shamsiev R.A. Prichiny razvitiya kariesa u detey s vrozhdennymi rasschelinami guby i neba (obzor literatury). Vestnik problem biologii i mediciny. 2018;1;2(144):55-58. [Zh.A. Rizaev, R.A. Shamsiev. The reasons for the development of caries in children with congenital clefts of the lip and palate (literature review). Bulletin of problems of biology and medicine. 2018;1;2(144):55-58. (In Russ.)].

12. Rogozhina Yu.S., Blohina S.I., Bimbas E.S. K voprosu detalizacii klassifikaciy vrozhdennoy rasscheliny verhney guby i neba. Problemy stomatologii. 2019;15;4:162-169. [Yu.S. Rogozhina, S.I. Blokhina, E.S. Bimbas. On the issue of detailing the classifications of congenital cleft of the upper lip and palate. Actual problems in dentistry. 2019;15;4:162-169. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42364573

13. Haleckaya V.N., Kovach I.V. Sostoyanie tverdyh tkaney zubov i parodonta u detey s rasschelinoy myagkogo i tverdogo neba v rannem smennom prikuse. Vestnik stomatologii. 2016;4(97):38-42. [V.N. Khaletskaya, I.V. Kovach. Condition of hard tissues of teeth and periodontium in children with a cleft of the soft and hard palate in an early replaceable bite. Dentistry Bulletin. 2016;4(97):38-42. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=30541554

14. Chuykin S.V., Akat'eva G.G., Chuykin O.S., Grin' E.A., Kuchuk K.N. Stomatologicheskaya zabolevaemost' u detey s vrozhdennoy rasschelinoy verhney guby i neba v regione s ekotoksikantami. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2019;19;4(72):15-19. [S.V. Chuikin, G.G. Akatieva, O.S. Chuikin, E.A. Grin, K.N. Kuchuk. Dental morbidity in children with congenital cleft of the upper lip and palate in the region with ecotoxicants. Pediatric dentistry and prevention. 2019;19;4(72):15-19. (In Russ.)].

15. Chuykin S.V., Davletshin N.A., Kuchuk K.N., Chuykin O.S., Grin' E.A., Muratov A.M. Analiz rezul'tatov i oslozhneniy uranoplastiki u detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba. Problemy stomatologii. 2020;16;1:133-138. [Chuikin S.V., Davletshin N.A., Kuchuk K.N., Chuikin O.S., Grin E.A., Muratov A.M. Analysis of the results and complications of uranoplasty in children with congenital cleft lip and palate. Actual problems in dentistry. 2020;16;1:133-138. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42817262

16. Chuykin S.V., Egorova E.G., Akat'eva G.G., Aver'yanov S.V. Osobennosti profilaktiki kariesa zubov u detey v krupnom promyshlennom gorode. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2011;10;3(38):41-45. [S.V. Chuikin, E.G. Egorova, G.G. Akateva, S.V. Averyanov. Features of the prevention of dental caries in children in a large industrial city. Pediatric dentistry and prevention. 2011;10;3(38):41-45. (In Russ.)].

17. Chuykin S.V., Andrianova Yu.V., Makusheva N.V., Chuykin O.S., Kuchuk K.N., Gil'manov M.V. Analiz chastoty rozhdeniya detey s vrozhdennymi porokami razvitiya v gorode s neftehimicheskoy promyshlennost'yu. Problemy stomatologii. 2020;16;1:139-142. [Chuikin S.V., Andrianova Yu.V., Makusheva N.V., Chuikin O.S., Kuchuk K.N., Gilmanov M.V. Analysis of the birth rate of children with congenital malformations in a city with a petrochemical industry. Actual problems in dentistry. 2020;16;1:139-142. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42817263

18. Chuykin S.V., Davletshin N.A., Chuykin O.S., Kuchuk K.N., Dzhumartov N.N., Grin' E.A., Gil'manov M.V., Muratov A.M. Algoritm reabilitacii detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba v regione s ekotoksikantami. Problemy stomatologii. 2019;15;2:89-96. [S.V. Chuikin, N.A. Davletshin, O.S. Chuikin, K.N. Kuchuk, N.N. Dzhumartov, E.A. Grin, M.V. Gilmanov, A.M. Muratov. Rehabilitation algorithm for children with congenital cleft lip and palate in the region with ecotoxicants. Actual problems in dentistry. 2019;15;2:89-96. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=39165968

19. Chuykin S.V., Kamilov F.H., Galeeva R.R. Izuchenie fiziko-himicheskih pokazateley rotovoy zhidkosti u detey s detskim cerebral'nym paralichom. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2014;13;2(49):12-14. [S.V. Chuikin, F.Kh. Kamilov, R.R. Galeeva. The study of physical and chemical parameters of the oral fluid in children with cerebral palsy. Pediatric dentistry and prevention. 2014;13;2(49):12-14. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=22263923

20. Chuykin S.V., Dzhumartov N.N., Chuykin O.S., Kuchuk K.N., Grin' E.A., Chuykin G.L., Muratov A.M., Gil'manov M.V. Kliniko-anatomicheskie formy vrozhdennoy rasscheliny guby i neba v regione s ekotoksikantami. Problemy stomatologii. 2019;15;3:127-132. [S.V. Chuikin, N.N. Dzhumartov, O.S. Chuikin, K.N. Kuchuk, E.A. Grin, G.L. Chuikin, A.M. Muratov, M.V. Gilmanov. Clinical and anatomical forms of congenital cleft lip and palate in the region with ecotoxicants. Actual problems in dentistry. 2019;15;3:127-132. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=41212355

21. Chaudhari P.K., Kharbanda O.P., Chaudhry R., Bansal K., Sokhi R.K. Factors Affecting High Caries Risk in Children With and Without Cleft Lip and/or Palate: A Cross-Sectional Study // Cleft Palate-Craniofacial Journal. – 2020.

22. Durhan M.A., Topcuoglu N., Kulekci G., Ozgentas E., Tanboga I. Microbial Profile and Dental Caries in Cleft Lip and Palate Babies Between 0 and 3 Years Old // Cleft Palate-Craniofacial Journal. – 2019;56(3):349-356.

23. Funahashi K., Shiba T., Watanabe T., Nakagawa I., Moriyama K. Functional dysbiosis within dental plaque microbiota in cleft lip and palate patients // Progress in Orthodontics. – 2019;20(1):11.

24. Sangar S., Ravindran V., Ramanathan V. Dental caries in children with and without cleft palate: A case control study // International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. – 2020;11(3):1494-1499.

25. Gosudarstvennyy doklad o sostoyanii prirodnyh resursov i okruzhayuschey sredy Respubliki Bashkortostan v 2019 godu. [State report on the state of natural resources and the environment of the Republic of Bashkortostan in 2019. (In Russ.)]. https://ecology.bashkortostan.ru/upload/uf/297/Gosdoklad-_-2019-god-17.06.2020-na-utverzhdenie.pdf


Login or Create
* Forgot password?