Aleksandrov Aleksey

Academic degree
candidate of medical sciences
Education
Workplaces
  1. Nizhegorodskaya gosudarstvennaya medicinskaya akademiya , Department of Prosthetic Dentistry and Orthodontics , assistant of the department ,
Location
Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?