ESTIMATION OF THE MICROBIOLOGICAL PROFILE IN THE AREA OF RESIDUAL PALATE DEFECT AFTER URANOPLASTY IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT PALATE
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article is devoted to the study of the microbiological profile of the mouth and nose in children with congenital cleft palate and remaining defects after uranoplasty. Objectives. To determine the microbial profile of the mouth and nose in children with a cleft palate and defects after uranoplasty and conditionally healthy children in the control group. Methodology. The microflora of the oral cavity and nose of 109 children aged 6-12 years with a severe form of congenital cleft palate (combined cleft of the upper lip, alveolar ridge and palate, as well as a wide isolated cleft of the palate) after uranoplasty and residual palate defects in the dispensary was studied observation of the maxillofacial surgeon of the Republican Children's Clinical Hospital of the Republic of Bashkortostan and 50 apparently healthy children of the same age group. In the examined children, microbiological studies of biological materials were carried out using standard methods in the conditions of the bacteriological laboratory of the Republican Children's Clinical Hospital, Ufa. The material was taken with a sterile cotton swab from the mucous membrane in the area of the palate defect and from the side of the nasal cavity and sown on various nutrient media. The presence of pathogenic and opportunistic microorganisms was determined. Results. All 109 examined children with remaining postoperative defects with congenital cleft palate revealed atypical microflora in the oral cavity and in the nasal cavity, mostly represented by pathogenic streptococci and staphylococci, yeast-like fungi. Conclusions. The data obtained as a result of the study on the presence of pathogenic microflora from the oral cavity and nose in the area of the residual palate defect after uranoplasty in children with congenital cleft palate is the basis for the need to develop therapeutic and prophylactic measures aimed at improving the microbiocenosis of adjacent cavities at the stage of preparing the patient for reconstructive - plastic surgery to eliminate a defect in the palate.

Keywords:
congenital cleft lip and palate, microflora, complex form of cleft palate, postoperative palate defect
References

1. Dovbnya Zh.A., Kolesnik K.A., Golovskaya G.G. Zaschitnye reakcii polosti rta u detey pri hronicheskom kataral'nom gingivite i ego lechenii. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2017;16(2):24-26. [Zh.A. Dovbnya, K.A. Kolesnik, G.G. Golovskaya. Protective reactions of the oral cavity in children with chronic catarrhal gingivitis and its treatment. Pediatric dentistry and prevention. 2017;16(2):24-26. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=29206046

2. Zueva T.E., Kisel'nikova L.P., Alimbekova A.A., Romanovskaya V.N. Vliyanie gigienicheskogo sostoyaniya polosti rta na kachestvo zhizni detey podrostkovogo vozrasta. Rossiyskaya stomatologiya. 2016;9(1):66. [T.E. Zueva, L.P. Kisel'nikova, A.A. Alibekova, V.N. Romanovskaja. Influence of the hygienic state of the oral cavity on the quality of life of adolescent children. Russian dentistry. 2016;9(1):66. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=26005899

3. Ismagilov O.R., Shulaev A.V., Starceva E.Yu., Ahmetova G.M., Berezin K.A. Stomatologicheskaya zabolevaemost' detey shkol'nogo vozrasta. Problemy stomatologii. 2019;15(4):140-148. [O.R. Ismagilov, A.V. Shulaev, E.Yu. Startseva, G.M. Akhmetova, K.A. Berezin. Dental morbidity in school-age children. Actual problems in dentistry. 2019;15(4):140-148. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42364569

4. Danilova M.A., Aleksandrova L.I. Kachestvo zhizni detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2018;17(3):54-57. [M.A. Danilova, L.I. Alexandrova. Quality of life in children with congenital cleft lip and palate. Pediatric dentistry and prevention. 2018;17(3):54-57. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=36347137

5. Medvedickova A.I. Kliniko-anamnesticheskie osobennosti stomatologicheskogo statusa u detey s chastichnymi defektami zubnyh ryadov v vozrastnyh periodah formirovaniya okklyuzii zubov. Institut stomatologii. 2021;3(92):60-62. [A.I. Medveditskova. Clinical and anamnestic features of the dental status in children with partial defects in the dentition in the age periods of the formation of dental occlusion. Institute of Dentistry. 2021;3(92):60-62. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=46652202

6. Usmanova I.N., Al' Kofish M.A.M., Kuznecova L.I., Shangareeva A.I., Kashina S.M., Usmanov I.R., Tkachenko E.V., Osipenko A.G. Osobennosti klinicheskogo sostoyaniya tkaney parodonta u lic molodogo vozrasta. Problemy stomatologii. 2021;17(3):58-63. [I.N. Usmanova, M.A.M. Al Kofish, L.I. Kuznetsova, A.I. Shangareeva, S.M. Kashina, I.R. Usmanov, E.V. Tkachenko, A.G. Osipenko. Features of the clinical state of periodontal tissues in young people. Actual problems in dentistry. 2021;17(3):58-63. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=47176556

7. Rozakova L.Sh., Hamadeeva A.M., Avraamova O.G., Stepanov G.V., Filatova N.V. Epidemiologicheskoe obosnovanie kommunal'nyh programm profilaktiki kariesa postoyannyh zubov dlya detey Samary. Stomatologiya. 2020;99(1):66-69. [L.Sh. Rozakova, A.M. Hamadeeva, O.G. Avraamova, G.V. Stepanov, N.V. Filatova. Epidemiological substantiation of communal programs for the prevention of dental caries for children in Samara. Dentistry. 2020;99(1):66-69. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42479507

8. Olesov E.E., Reva V.V., Glazkova E.V., Pechenihina V.S., Yarilkina S.P., Grishkov M.S. Analiz sostoyaniya zubov i parodonta i potrebnost' v stomatologicheskom lechenii u detey v period smennogo prikusa. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. 2019;23(1):10-13. [E.E. Olesov, V.V. Reva, E.V. Glazkova, V.S. Pechenikhina, S.P. Yarilkina, M.S. Grishkov. Analysis of the condition of teeth and periodontal disease and the need for dental treatment in children during the period of mixed bite. Russian dental journal. 2019;23(1):10-13. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=38537716

9. Lukichev M.M., Ermolaeva L.A. Sovremennye predstavleniya o roli mikroflory v patogeneze zabolevaniy parodonta. Institut stomatologii. 2018;1(78):92-94. [M.M. Lukichev, L.A. Ermolaeva. Modern ideas about the role microflora in the pathogenesis of periodontal disease. Institute of Dentistry. 2018;1(78):92-94. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=34964799

10. Shapiro K.I., Belyakova L.A. Profilaktika zabolevaniy polosti rta u detey v poliklinike i v sem'e. Institut stomatologii. 2018;2(79):28-29. [K.I. Shapiro, L.A. Belyakova. Prevention of oral diseases in children in the clinic and in the family. Institute of Dentistry. 2018;2(79):28-29. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=35340558

11. Puhova O.S., Chernenko S.V. Osobennosti stomatologicheskogo statusa detey s vrozhdennymi rasschelinami verhney guby i neba v postoyannom prikuse. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2004;3(3-4):34-36. [O.S. Pukhova, S.V. Chernenko. Features of the dental status of children with congenital clefts of the upper lip and palate in a permanent bite. Pediatric dentistry and prevention. 2004;3(3-4):34-36. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=9284441

12. Rogozhina Yu.S., Blohina S.I., Bimbas E.S. K voprosu detalizacii klassifikaciy vrozhdennoy rasscheliny verhney guby i neba. Problemy stomatologii. 2019;15(4):162-169. [Yu.S. Rogozhina, S.I. Blokhina, E.S. Bimbas. On the issue of detailing the classifications of the congenital cleft of the upper lip and palate. Actual problems in dentistry. 2019;15(4):162-169. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42364573

13. Haleckaya V.N., Kovach I.V. Sostoyanie tverdyh tkaney zubov i parodonta u detey s rasschelinoy myagkogo i tverdogo neba v rannem smennom prikuse. Vestnik stomatologii. 2016;4(97):38-42. [V.N. Khaletskaya, I.V. Kovach. Condition of hard tissues of teeth and periodontium in children with a cleft of the soft and hard palate in an early replaceable bite. Dentistry Bulletin. 2019;15(4):162-169. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=30541554

14. Chuykin S.V., Akat'eva G.G., Chuykin O.S., Grin' E.A., Kuchuk K.N. Stomatologicheskaya zabolevaemost' u detey s vrozhdennoy rasschelinoy verhney guby i neba v regione s ekotoksikantami. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2019;19(4):15-19. [S.V. Chuikin, G.G. Akateva, O.S. Chuikin, E.A. Grin, K.N. Kuchuk. Dental morbidity in children with congenital cleft of the upper lip and palate in the region with ecotoxicants. Pediatric dentistry and prevention. 2019;19(4):15-19. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42490586

15. Chuykin S.V., Akat'eva G.G., Makusheva N.V., Chuykin O.S., Egorova E.G., Kuchuk K.N., Bayburina E.K. Osobennosti stomatologicheskogo statusa detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba v regione s neftehimicheskimi ekotoksikantami. Problemy stomatologii. 2020;16(4):147-154. [S.V. Chuikin, G.G. Akateva, N.V. Makusheva, O.S. Chuikin, E.G. Egorova, K.N. Kuchuk, E.K. Bayburina. Features of the dental status of children with congenital cleft lip and palate in the region with petrochemical ecotoxicants. Actual problems in dentistry. 2020;16(4):147-154. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=44667791

16. Chuykin S.V., Davletshin N.A., Kuchuk K.N., Chuykin O.S., Grin' E.A., Muratov A.M. Analiz rezul'tatov i oslozhneniy uranoplastiki u detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba. Problemy stomatologii. 2020;16(1):133-138. [S.V. Chuikin, N.A. Davletshin, K.N. Kuchuk, O.S. Chuikin, E.A. Grin, A.M. Muratov. Analysis of the results and complications of uranoplasty in children with congenital cleft lip and palate. Actual problems in dentistry. 2020;16(1):133-138. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42817262

17. Chuykin S.V., Andrianova Yu.V., Makusheva N.V., Chuykin O.S., Kuchuk K.N., Gil'manov M.V. Analiz chastoty rozhdeniya detey s vrozhdennymi porokami razvitiya v gorode s neftehimicheskoy promyshlennost'yu. Problemy stomatologii. 2020;16(1):139-142. [S.V. Chuikin, Yu.V. Andrianova, N.V. Makusheva, O.S. Chuikin, K.N. Kuchuk, M.V. Gilmanov. Analysis of the birth rate of children with congenital malformations in a city with a petrochemical industry. Actual problems in dentistry. 2020;16(1):139-142. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=42817263

18. Chuykin S.V., Davletshin N.A., Chuykin O.S., Kuchuk K.N., Dzhumartov N.N., Grin' E.A., Gil'manov M.V., Muratov A.M. Algoritm reabilitacii detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba v regione s ekotoksikantami. Problemy stomatologii. 2019;15(2):89-96. [S.V. Chuikin, N.A. Davletshin, O.S. Chuikin, K.N. Kuchuk, N.N. Dzhumartov, E.A. Grin, M.V. Gilmanov, A.M. Muratov. Algorithm for the rehabilitation of children with congenital cleft lip and palate in the region with ecotoxicants. Actual problems in dentistry. 2019;15(2):89-96. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=39165968

19. Chuykin S.V., Dzhumartov N.N., Chuykin O.S., Kuchuk K.N., Grin' E.A., Chuykin G.L., Muratov A.M., Gil'manov M.V. Kliniko-anatomicheskie formy vrozhdennoy rasscheliny guby i neba v regione s ekotoksikantami. Problemy stomatologii. 2019;15(3):127-132. [S.V. Chuikin, N.N. Dzhumartov, O.S. Chuikin, K.N. Kuchuk, E.A. Grin, G.L. Chuikin, A.M. Muratov, M.V. Gilmanov. Clinical and anatomical forms of congenital cleft lip and palate in the region with ecotoxicants. Actual problems in dentistry. 2019;15(3):127-132. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=41212355

20. Chuykin S.V., Akat'eva G.G., Kuchuk K.N., Chuykin O.S., Makusheva N.V., Gil'manov M.V., Muratov A.M. Soputstvuyuschie zabolevaniya u detey s vrozhdennoy rasschelinoy guby i neba v regione s promyshlennymi ekotoksikantami. Voprosy prakticheskoy pediatrii. 2021;16(5):44-49. [S.V. Chuikin, G.G. Akateva, K.N. Kuchuk, O.S. Chuikin, N.V. Makusheva, M.V. Gilmanov, A.M. Muratov. Concomitant diseases in children with congenital cleft lip and palate in a region with industrial ecotoxicants. Practical issues of pediatrics. 2021;16(5):44-49. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=47399245

21. Zakirov T.V., Voroshilina E.S., Brusnicyna E.V., Ioschenko E.S., Kantorovich A.Ya., Savchenko G.D. Diagnostika osnovnyh parodontopatogennyh bakteriy pri gingivite u detey v period rannego smennogo prikusa. Ural'skiy medicinskiy zhurnal. 2019;1(169):19-23. [T.V. Zakirov, E.S. Voroshilina, E.V. Brusnitsyna, E.S. Ioshchenko, A.Ya. Kantorovich, G.D. Savchenko. Diagnostics of the main periodontal pathogenic bacteria in gingivitis in children during the period of early bite. Ural Medical Journal. 2019;1(169):19-23. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=39538811

22. Funahashi, K., Shiba, T., Watanabe, T., Nakagawa, I., Moriyama, K. Functional dysbiosis within dental plaque microbiota in cleft lip and palate patients // Progress in Orthodontics. – 2019;20(1):11. doi:https://doi.org/10.1186/s40510-019-0265-1

23. Nasretdinova N., Vorozhcova L., Mandra Yu., Sorokoumova D., Gegalina N., Yepishova A. The dynamics of the dental incidence of the child population of Yekaterinburg // Actual

24. Problems in Dentistry. – 2019;15(2):74-78. https://elibrary.ru/item.asp?id=39165965


Login or Create
* Forgot password?