DENTAL STATUS AND MINERAL COMPOSITION OF DENTAL TISSUES IN CHILDREN DEPENDING ON THE LEVEL OF ANTHROPOGENIC LOAD
Abstract and keywords
Abstract (English):
Anthropogenic load significantly affects the human body. It used to think that children, due to the high metabolism, are most susceptible to the effects of the urban ecosystem. Unfavorable environmental factors affect children's health, including dental health. Heavy metals tend to accumulate in the human body, namely in bones, hair, nails, and teeth. This can serve as an indicator of the technogenic load on the body. The process of maturation of tooth enamel is closely related to the intake of mineral components into the child's body. The aim of the work is a comparative analysis of the dental status and mineral composition of hard dental tissues in children at different levels of anthropogenic load. Material and methods. With the help of basic and additional examination methods, a comparative analysis of the dental status of primary school children was carried out and described. Using atomic emission spectrometry, the mineral composition of the hard tissues of the teeth of the children under study was studied. Results. It was found that in children in an area with a high anthropogenic load, the prevalence of dental caries and the presence of systemic hypoplasia of the enamel of permanent teeth are higher. Also, these children showed a relatively low caries resistance of the enamel and the content of micro-macroelements in the hard tissues of the teeth. Conclusions. To study dental morbidity in children of primary school age at different anthropogenic loads, it is necessary to carry out a complete examination, including basic and additional research methods. Also, laboratory methods of examination are recommended, namely, the determination of the mineral composition of the hard tissues of the teeth.

Keywords:
caries, anthropogenic load, mineral composition of teeth, atomic emission spectrometry, prevention of dental caries
References

1. Vasil'ev V.V., Perekusihin M.V., Korochkina Yu.V. Vliyanie ekologicheskih i social'no-gigienicheskih faktorov na sostoyanie zdorov'ya detey shkol'nogo vozrasta. Gigiena i sanitariya. 2016;8:760-764. [V.V. Vasiliev, M.V. Perekusikhin, Yu.V. Korochkina. Influence of ecological and social-hygienic factors on the state of health of schoolchildren. Hygiene and Sanitation. 2016;8:760-764. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2016-958-760-764

2. Grigor'eva A.A., Mironova G.E., Olesova L.D. i dr. Tyazhelye metally kak faktor zagryazneniya okruzhayuschey sredy v usloviyah kriolitozony. Problemy regional'noy ekologii. 2018;6:51-58. [A.A. Grigorieva, G.E. Mironova, L.D. Olesova et al. Heavy metals as a factor of environmental pollution in permafrost conditions. Regional ecology problems. 2018;6:51-58. (In Russ.)]. https://doi.org/10.24411/1728-323X-2019-16051

3. Dolgih O.V., Krivcov A.V., Bubnova O.A. i dr. Analiz pokazateley immunnogo statusa u detey v usloviyah aerogennoy ekspozicii metallami. Gigiena i sanitariya. 2017;1:26-29. [O.V. Dolgikh, A.V. Krivtsov, O.A. Bubnova et al. Analysis of indicators of the immune status in children under conditions of aerogenic exposure to metals. Hygiene and sanitation. 2017;1:26-29. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2017-96-1-26-29

4. Ismagilov O.R., Shulaev A.V., Starceva E.Yu. i dr. Stomatologicheskaya zabolevaemost' detey shkol'nogo vozrasta. Problemy stomatologii. 2020;15(4):140-148. [O.R. Ismagilov, A.V. Shulaev, E.Yu. Startseva et al. Dental morbidity in school-age children. Actual problems in dentistry. 2020;15(4):140-148. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2019-15-4-140-148

5. Molvinskih V.S., Belokonova N.A., Elovikova T.M. i dr. Kliniko–eksperimental'noe obosnovanie vybora zubnyh past na osnovanii monitoringa sostava rotovoy zhidkosti u zhiteley ekologicheski neblagopriyatnyh rayonov. Problemy stomatologii. 2019;15(1):33-37. [V.S. Molvinskikh, N.A. Belokonova, T.M. Elovikova et al. Kliniko –experimental substantiation of the choice of toothpastes on the basis of monitoring the composition of the oral fluid in residents of ecologically unfavorable areas. Actual problems in dentistry. 2019;15(1):33-37. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2019-15-1-33-37

6. Petrova P.G., Borisova N.V., Markova S.V. i dr. Vliyanie ekologicheskih faktorov sredy na sostoyanie zdorov'ya detey goroda Yakutska. Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta. Seriya: Medicinskie nauki. 2016;2:12-18. [P.G. Petrova, N.V. Borisova, S.V. Markova et al. Influence of environmental factors of the environment on the state of health of children in the city of Yakutsk. Bulletin of the North-Eastern Federal University. Series: Medical Sciences. 2016;2:12-18. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id = 26538510

7. Samatova R.Z., Safina R.M., Ahmetova G.M. Ocenka kariesprofilakticheskoy effektivnosti sredstv gigieny polosti rta na osnove gidroksiapatita. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2019;19;4(72):11-14. [R.Z. Samatova, R.M. Safina, G.M. Akhmetova. Evaluation of caries prophylactic efficacy of oral hygiene products based on hydroxyapatite. Pediatric dentistry and prevention. 2019;19;4(72):11-14. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33925/1683-3031-2019-19-4-11-14

8. Skripkina G.I., Ekimov E.V., Mityaeva T.S. Mineralizuyuschiy potencial rotovoy zhidkosti v detskom vozraste. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. 2019;3:47-52. [G.I. Skripkina, E.V. Ekimov, T.S. Mityaeva. Mineralizing potential of oral fluid in childhood. Pediatric dentistry and prevention. 2019;3:47-52. (In Russ.)]. https://doi.org/10.33925/1683-3031-2019-19-3-47-51

9. Setko N.P., Mustafin I.T. Osobennosti elementnogo balansa u detey s ekologicheski determinirovannoy stomatologicheskoy zabolevaemost'yu. Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya. 2021;1:44-48. [N.P. Setko, I.T. Mustafin. Features of the elemental balance in children with environmentally determined dental morbidity. Public health and environment. 2021;1:44-48. (In Russ.)]. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-334-1-44-4

10. Skul'skaya S.V., Verbickaya T.G., Den'ga O.V. Veroyatnost' razvitiya stomatologicheskoy patologii u detey, prozhivayuschih v zonah razlichnoy antropogennoy nagruzki na osnove molekulyarno-geneticheskoy ocenki markerov metabolizma soedinitel'noy tkani COL2A1 i MMP9. Visnik stomatologii. 2020;1:12-17. [S.V. Skulskaya, T.G. Verbitskaya, O.V. Money. The likelihood of developing dental pathology in children living in zones of various anthropogenic loads based on molecular genetic assessment of connective tissue metabolism markers COL2A1 and MMP9. Bulletin of dentistry. 2020;1:12-17. (In Russ.)]. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-35-1-12-17

11. Haydarov A.M., Dusmuhamedov E.H., Shorustamova G.T. i dr. Zagryaznenie okruzhayuschey sredy i ee negativnoe vozdeystvie na zdorov'e detskogo naseleniya. Stomatologiya. 2017;4:8-11. [A.M. Khaidarov, E.Kh. Dusmukhamedov, G.T. Shorustamova et al. Environmental pollution and its negative impact on the health of the children's population. Stomatologiya. 2017;4:8-11. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id = 37055935

12. Hamadeeva A.M., Nogina N.V., Luchsheva L.F., Baymuratova L.R. Osobennosti stomatologicheskogo zdorov'ya detey v regione s neblagopriyatnoy ekologicheskoy situaciey na primere g. Chapaevska Samarskoy oblasti. Dal'nevostochnyy medicinskiy zhurnal. 2018;1:67-72. [A.M. Khamadeeva, N.V. Nogina, L.F. Luchsheva, L.R. Baimuratova. Features of dental health of children in a region with an unfavorable environmental situation on the example of the city of Chapaevsk, Samara region. Far Eastern Medical Journal. 2018;1:67-72. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id = 34869074

13. Yacenko A.K., Trankovskaya L.V., Pervov Yu.Yu. i dr. Issledovanie vliyaniya faktorov riska na prorezyvanie postoyannyh zubov u detey g. Vladivostoka. Problemy stomatologii. 2019;4:170-176. [A.K. Yatsenko, L.V. Trankovskaya, Yu. Pervov et al. Study of the influence of risk factors on the eruption of permanent teeth in children of Vladivostok. Actual problems in dentistry. 2019;4:170-176. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2019-15-4-170-176

14. Abou Neel E.A., Aljabo A., Strange A. et al. Demineralization-remineralization dynamics in teeth and bone // Int. J. Nanomedicine. – 2016;11:4743-4763. https://dx.doi.org/10.2147%2FIJN.S107624

15. Gemmel A., Tavares M., Alperin S. et al. Blood lead level and dental caries in school-age children // Environ Health Perspect. – 2002;110:A625. https://dx.doi.org/10.1289%2Fehp.021100625

16. Lešić S., Dukić W., Šapro Kriste Z. et al. Caries prevalence among schoolchildren in urban and rural Croatia // Cent. Eur. J. Public Health. – 2019;27;3:256-262. http://doi.org/10.21101/cejph.a5314

17. Prodana M., Meghea A., Stanciu G. et al. Aspects of correlation between the surface analysis and heavy metal content in temporary teeth from areas with various pollution levels of Romania // International Journal of Environmental Science and Development. – 2010;1;1:47-52. http://dx.doi.org/10.7763/IJESD.2010.V1.10

18. Sereda G., VanLaecken A., Turner J.A. Monitoring demineralization and remineralization of human dentin by characterization of its structure with resonance-enhanced AFM-IR chemical mapping, nanoindentation, and SEM // Dent. Mater. – 2019;35;4:617-626. https://doi.org/10.1016/j.dental.2019.02.007

19. Shishniashvili, T.E. Primary Teeth and Hair as Indicators of Environmental Pollution / T.E. Shishniashvili, N.N. Suladze, V.V. Margvelashvili // J. Clin. Pediatr. Dent. — 2016. — Vol. 40, № 2. — P. 152-155. http://dx.doi.org/10.17796/1053-4628-40.2.152

20. Wu Y., Jansen E.C., Peterson K.E. et al. The associations between lead exposure at multiple sensitive life periods and dental caries risks in permanent teeth // Sci. Total. Environ. – 2019;654:1048-1055. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.190


Login or Create
* Forgot password?