EVALUATION OF MARKERS OF PERIODONTAL DISEASE DEVELOPMENT ON BASED ON THE STUDY OF THE MICROBIAL COMPOSITION OF VARIOUS BIOTOPES OF THE ORAL CAVITY
Abstract and keywords
Abstract (English):
Summary. The composition of supragingival and subgingival dental plaque, gingival and oral fluid, dentogingival or periodontal pocket, are a valuable diagnostic medium for non-invasive diagnosis of inflammatory periodontal diseases, since they contain a wide variety of microorganisms, many of which are markers. Purpose — non-invasive assessment of markers of periodontal diseases based on the study of the microbial composition of various biotopes of the oral cavity by PCR. Мaterials and methods. Non-invasive diagnosis risk factors, in particular, the presence of periodontal pathogenic microflora, provided for the study of various biotopes of the oral cavity — plaque, oral and gingival fluids, the composition of the dental pocket by applying a high-quality PCR diagnostic method using commercial DNA-express kits (LLC NPF «Litech», Russia). Results. A comparative study of markers of the development of periodontal diseases using a qualitative version of the PCR test system in samples of subgingival plaque and dental pocket contents of individuals with initial stage I periodontitis showed 3.1 times greater prevalence of the representative of the yellow complex — Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 1.4 times more often than the representative of the red complex P. gingivalis. In the studied material of supragingival plaque, gingival and oral fluid of individuals with gingivitis induced by dental biofilm, the representative of the yellow complex Aggregatibacter actinomycetemcomitans prevails 2.6 times more often than representatives of the red complex — P. gingivalis and Tannerella forsythia, 1.4 times the orange complexFusobacterium nucleatum. In samples of supragingival plaque in individuals with clinically healthy gums with loss of periodontal tissue, representatives of the microflora that form orange, red and yellow complexes most often predominate. Conclusion. The study of supragingival and subgingival plaque, gingival and oral fluid, and the dentogingival pocket using a PCR test system allows timely detection of markers of the development of inflammatory diseases, regardless of clinical condition of periodontal disease.

Keywords:
biotopes, dental plaque, oral, gingival fluid, dentoalveolar pocket, markers, periodontal pathogens, polymerase chain reaction
References

1. Bulkina N.V., Morgunova V.M. Sovremennye aspekty etiologii i patogeneza vospalitel'nyh zabolevaniy parodonta. Osobennosti klinicheskih proyavleniy refrakternogo parodontita. Fundamental'nye issledovaniya. 2012;2:416-420. [N.V. Bulkina, V.M. Morgunova. Modern aspects of the etiology and pathogenesis of inflammatory periodontal diseases. Features of the clinical manifestations of refractory periodontitis. Basic research. 2012; 2:416-420 (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=18819378

2. Gerasimova L.P., Usmanova I.N., Al'-Kofish M.A., Tuygunov M.M., Usmanov I.R. Analiz mikrobnogo sostava biotopov polosti rta u lic molodogo vozrasta v zavisimosti ot stomatologicheskogo statusa. Parodontologiya. 2017;22;3(84):73-78. [L.P. Gerasimova, I.N. Usmanova, M.A.M. Al-Qufaish, M.M. Tuygunov, I.R. Usmanov. The analysis of the microbial composition of the biotopes of oral cavity in young patients depending on the dental status. Periodontics. 2017;22;3(84):73-78. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=30060562

3. Gurevich K.G., Tebloeva L.M. Etiologiya i patogenez parodontita. Sovremennyy vzglyad. – V kn.: Yanushevich O.O., Dmitrieva L.A. (red.). Parodontologiya: nacional'noe rukovodstvo. – 2-e izd., pererab. i dop. – Moskva: GEOTAR-Media. 2018. – S. 55-63. [K.G. Gurevich, L.M. Tebloeva. Etiology and pathogenesis of periodontitis. A modern look. – In: Yanushevich O.O., Dmitrieva L.A. (eds.) Periodontology: national leadership]. Moscow: GEOTAR-Media, 2018. – P. 55-63. (In Russ.)]. http://www.geotar.ru

4. Lang N.P., Bartol'd M.P. Zdorovyy parodont. Parodontologiya. 2019;2(24):187-192. [N.P. Lang, M.P. Bartold. Periodontal health. Periodontology. 2019;2(24):187-192. (In Russ)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=39195270

5. Lamont R. Dzh., Lantc M.S., Bern'e R.A., Leblank D.Dzh. Mikrobiologiya i immunologiya dlya stomatologov. Per. s angl. Moskva: Prakticheskaya medicina. 2010:504. [R. Dzh. Lamont, M.S. Lantc, R.A. Bern'e, D.Dzh. Leblank. Microbiology and Immunology for Dentists. Per. from English. Moscow: Practical Medicine. 2010:504. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=22640256

6. Lukichev M.M., Ermolaeva L.A. Sovremennye predstavleniya o roli mikroflory v patogeneze zabolevaniy parodonta. Institut stomatologii. 2018;1(78):92-94. [M.M. Lukichev, L.A. Ermolaeva. Modern ideas about therole of microflora in the pathogenesis of periodontal diseases. Institute of Dentistry. 2018;1(78):92-94. (In Russ.)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34964799

7. Okulich V.K., Kolchanova N.E., Chernyavskiy Yu.P. Osobennosti techeniya hronicheskogo periodontita, associirovannogo s bioplenkoobrazuyuschimi mikroorganizmami. Parodontologiya. 2018;23:9-14. [V.K. Okulich, N.E. Kolchanova, Yu.P. CHernyavskij. Features of progress of chronic periodontitis associated with biofilm-forming bacteria. Periodontology. 2018;23:4:9-14. (In Russ.)]. https://doi.org/10.25636/PMP.1.2018.4.2

8. Optimizaciya ranney diagnostiki, profilaktiki i lecheniya vospalitel'nyh zabolevaniy parodonta u lic molodogo vozrasta / Al'-kofish M.A.M. // Dissertaciya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata medicinskih nauk / Bashkirskiy gosudarstvennyy medicinskiy universitet. Ufa, 2019;151. [M.A.M. Al-Qufaish. Optimizaciya rannej diagnostiki profilaktiki i lecheniya vospalitel'nyh zabolevanij parodonta u lic molodogo vozrasta. Dokt, Diss. [Optimization of early diagnosis, prevention and treatment of inflammatory periodontal diseases in young people. PhD. Diss.].Ufa, 2019;151]. https://elibrary.ru/item.asp?id=41521324

9. Orehova L.Yu., Zhavoronkova M.D., Suborova T.N. Sovremennye tehnologii bakteriologicheskogo issledovaniya parodontal'nyh prostranstv. Parodontologiya. 2013;18:2(67):9-13. [L.Ju. Orehova, M.D. Zhavoronkova, T.N. Suborova. Modern technologies for bacteriological examination of periodontal spaces. Periodontics. 2013;18:2(67):9-13 (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=20678451

10. Usmanova I.N. Osobennosti mikrobiocenoza polosti rta u lic molodogo vozrasta, prozhivayuschih v regione s neblagopriyatnymi faktorami okruzhayuschey sredy Klinicheskaya stomatologiya. 2011;3(59):94-96. [I.N. Usmanova. Specificities of oral microbiocenosis in young people living in the regions with hazardous environment. Clinical dentistry. 2011;3(59):94-96. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=2262 5376

11. Yanushevich O.O., Dmitrieva L.A. Parodontologiya. Nacional'noe rukovodstvo. Moskva: GEOTAR-Media. Izd. 2. 2018:752. [O.O. Yanushevich, L.A. Dmitrieva. Periodontics. National leadership. Moscow: GEOTAR-Media. Ed. 2. 2018:752. (In Russ.)]. http://www.geotar. ru›lots ›NF0008226. Html

12. Cepov L.M., Nikolaev A.I., Nesterova M.M., Cepova E.L. Patogeneticheskie osobennosti formirovaniya hronicheskoy vospalitel'noy patologii parodonta (obzor). Vestnik Smolenskoy gosudarstvennoy medicinskoy akademii. 2018;(17)3:206-214. [L.M. Tsepov, A.I. Nikolaev, M.M. Nesterova, E.L. Tsepova. Pathogenetic features of chronic periodontal pathology development (review). Bulletin of the Smolensk State Medical Academy. 2018;3(17):198-205. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=35722173

13. Usmanova I.N., Gerasimova L.P., Kabirova M.F., Lebedeva A.I., Tuygunov M.M. Kliniko-morfologicheskie izmeneniya tkaney parodonta, obuslovlennye nalichiem drozhzhepodobnyh gribov roda Sandida u lic molodogo vozrasta. Parodontologiya. 2015;3(76):62-66. [I.N. Usmanova, L.P. Gerasimova, M.F. Kabirova, A.I. Lebedeva, M.M. Tujgunov. Clinical and morphological changes in periodontal tissues due to the presence of yeast-like fungi of the genus Candida in young people. Periodontics. 2015;3(76):62-66. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=24365637

14. Usmanova I.N., Tuygunov M.M., Gerasimova L.P., Kabirova M.F., Gubaydullin A.G., Gerasimova A.A., Husnarizanova R.F. Rol' uslovno-patogennoy i patogennoy mikroflory polosti rta v razvitii vospalitel'nyh zabolevaniy parodonta i slizistoy polosti rta (obzor literatury). Vestnik YuUrGU. 2015;2(15):37-44. [I.N. Usmanova, M.M. Tujgunov, L.P. Gerasimova, M.F. Kabirova, A.G. Gubajdullin, A.A. Gerasimova, R.F. Husnarizanova. The role of opportunistic and pathogenic microflora of the oral cavity in the development of inflammatory diseases of the periodontal and oral mucosa (literature review). SUSU Bulletin. 2015;2(15):37-44. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=23640893

15. Holmstrup P., Plemons Zh., Meyl Y. Novaya klassifikaciya zabolevaniy parodonta i tkaney vokrug implantatov. Zabolevaniya desen, ne associirovannye s zubnoy blyashkoy. Parodontologiya. 2019;1(90):101-104. [P. Holmstrup, J. Plemons, J. Meyle. Non-plaque-induced gingival diseases. Periodontics. 2019;1(90):101-104. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=41531663

16. Cepov L.M., Nikolaev A.I., Nesterova M.M., Petrova E.V. Hronicheskiy generalizovannyy kataral'nyy gingivit i hronicheskiy generalizovannyy parodontit: obschie istoki, posledovatel'nyy perehod? (diskussiya). Vestnik Smolenskoy gosudarstvennoy medicinskoy akademii. 2018;3(17):198-205. [L.M. Tsepov, A.I. Nikolaev, M.M. Nesterova, E.V. Petrova. Chronic generalized catarrhal gingivitis and chronic generalized periodontitis: common origins, sequential transition? (discussion) Vestnik of the smolensk state medical academy. 2018;3(17):198-205. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=35786786

17. Carev V.N. Mikroekologiya polosti rta. Mikrobiocenoz i uchenie o bioplenkah. – V kn.: Carev V.N. (red.) Mikrobiologiya, virusologiya i immunologiya polosti rta. – Moskva: GEOTAR-Media, 2019. – S. 172-213. [V.N. Tsarev. Microecology of the oral cavity. Microbiocenosis and the study of biofilms. – In: V.N. Tsarev (ed.). Microbiology, Virology,and Oral Immunology. – Moscow: GEOTAR-Media, 2019. – P. 172-213. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=37282542

18. Cepov L.M., Goleva N.A. Rol' mikroflory v vozniknovenii vospalitel'nyh zabolevaniy parodonta. Parodontologiya. 2009;1(50):7-11. [L.M. Cepov, N.A. Goleva. The role of microflora in the onset of inflammatory periodontal diseases. Periodontics. 2009;1(50):7-11. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=12808000

19. Cepov L.M., Orehova L.Yu., Nikolaev A.I., Miheeva E.A. Faktory mestnoy rezistentnosti i immunologicheskoy reaktivnosti polosti rta. Sposoby ih kliniko-laboratornoy ocenki (Obzor literatury). Chast' II. Parodontologiya. 2005;3:3-6. [L.M. Cepov, L.Yu. Orehova, A.I. Nikolaev, E.A. Miheeva. Factors of local resistance and immunological reactivity of the oral cavity. Methods for their clinical and laboratory assessment (Literature review). Part II. Periodontics. 2005;3:3-6. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=9483514

20. Yanushevich O.O., Dmitrieva L.A., Grudyanov A.I. Parodontit XXI vek. Moskva. 2012:186. [O.O. Janushevich, L.A. Dmitrieva, A.I. Grudjanov. Periodontitis XXI century. Moscow. 2012:186. (In Russ.)]. https://elibrary.ru/item.asp?id=26551454

21. Ambili R., Preeja C., Archana V. et al. Viruses: are they really culprits for periodontal disease? A critical review // J. Investig. Clin. Dent. – 2013;5(3):179-187. https://doi.org/10.1111/jicd.12029

22. Könönen E., Gursoy M., Gursoy U.K. Periodontitis: A Multifaceted Disease of Tooth-Supporting Tissues // J Clin Med. – 2019;8(8):1135. Published 2019 Jul 31. https://doi.org/10.3390/jcm8081135.

23. Fujinaka H., Takeshita T., Sato H. et al. Relationship of periodontal clinical parameters with bacterial composition in human dental plaque // Arch. Microbiol. – 2013;6(195):371-383. https://doi.org/10.1007/s00203-013-0883-9

24. Koo H., Andes D.R., Krysan D.J. Candida-streptococcal interactions in biofilm-associated oral diseases // PLoS Pathog. – 2018;14:e1007342. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007342

25. Jessica L. Mark Welch, Blair J. Rossetti, Christopher W. Rieken, Floyd E. Dewhirst, Gary G. Borisy. Biogeography of a human oral microbiome at the micron scale // Proc Natl Acad Sci USA. – 2016;9;113(6):E791-E800. https://doi.org/10.1073/pnas.1522149113