APPLICATION OF BACTERIOPHAGES IN INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASE TREATMENT
Abstract and keywords
Abstract (English):
Subject. The prevalence of inflammatory periodontal diseases among elderly people, regardless of their gender, ranges from 69 to 98 % worldwide. Periodontitis is a chronic bacterial disease that proceeds with intoxication of the body, thereby causing serious health problems. It has been proven that periodontitis can cause myocardial infarction and habitual miscarriage. Local and systemic treatment of diseases of this pathology is primarily aimed at suppressing pathogenic bacteria. It is obvious that, in the conditions of total antibiotic resistance of microorganisms and a considerable list of contraindications and complications of the antibiotic therapy, the search for new ways to combat them becomes vital. The main thing is that antibiotics disrupt the biological balance of the biopsy of the body which the patient has to restore from several months to several years. Under these conditions, the use of bacteriophages is an extremely promising solution. Bacteriophages are natural antimicrobial highly sensitive medications. They consist of viruses that target a bacterial cell. In these circumstances, bacteriophages do not harm the microbiota of the oral cavity. A literature review on the use of bacteriophages in dentistry for the treatment of inflammatory diseases of periodontal tissues has been conducted by us. The mechanism of action of bacteriophages, the strengths and weaknesses of the use of phage therapy have also been considered. Goal ― to study the use of bacteriophages for the treatment of patients with inflammatory periodontal diseases. Methodology. The literature review of more than 40 scientific sources has been conducted. Conclusion. The use of bacteriophages is a promising issue. Their effectiveness has been confirmed in the treatment of infectious and inflammatory periodontal diseases and diseases of the oral mucosa. They demonstrate high efficiency to improve the hygiene of the oral cavity and reduce inflammation. Being highly targeted viral medications, they act upon a specific bacterium without affecting the natural microbiota of a person.

Keywords:
treatment of inflammatory periodontal diseases, gingivitis, periodontitis, periodontopathogens, bacteriophages
References

1. Abayev Z.M. Sovremennaye metody issledovaniya I profilaktiki zabolevanii parodonta [Modern methods of treatment and prevention of periodontal diseases] // Stomatologia. 2012. V. 91, № 4. PP. 72-74. (in Russian)

2. Balakhontseva E.V., Bondarenko N.N. Analiz kliniko-fiziologicheskih podhodov k lecheniyu patsientov s zabolevaniyami parodonta [Analysis of clinical and physiological approaches to treatment of patients with periodontal diseases]// medical journal Vestnik Nizhegorodskogo Universiteta imeni. N.I. Lobachevskogo. 2011. № 2-2. PP. 229 -236. (in Russian)

3. Blashkova S.L., Galyavich A.S., Vasilevskaya E.M. Rasprostranyonnost I struktura zabolevanii parodonta u patsientov s ishemicheskoi boleznju serdtsa na etape podgotovki k aortokoronarnomu shuntirovaniu [Prevalence and structure of periodontal diseases in patients with coronary heart disease at the stage of preparation for coronary artery bypass grafting] // medical journal Kazanskii meditsinskii zhurnal. 2015. V. 96, №2. PP. 170-174 (in Russian)

4. Vavilova T. P. Biohimia tkanei I zhidkostei polosti rta [Biochemistry of tissues and fluids of oral cavity]: tutorial. 3d edit. revised and updated / edited. O.S. Shevchenko. M.: GEOTAR-Media, 2012. 208 p. (in Russian)

5. Volkov E.A, Nikitin B.B., Pashkova G.S., Isadganyan K.E., Popova V.M., Zhilenkov E.L. Ispolzovanie sredstva na osnove bakteriofagov v kompleksnom lechenii infektsionno-vospalitelnyh zabolevanii parodonta [Use of a bacteriophage-based product in the complex treatment of infectious and inflammatory periodontal diseases] // Medical journal Rossiiskii stomatologicheskii zhurnal. 2013.Vol №5.17-22. (in Russian)

6. Volkov E.A., Polovets M.L., Isadganyan K.E., Pashkova G.S., Nikitin V.V., Popova V.M., Zhilenkov E.L. Izuchenie osobennostei mikroflory patsientov s zabolevaniyami slizistoi obolochki polosti rta. Otsenka effektivnosti primeneniya sredstva na osnove bakteriofagov “Fagodent” v kompleksnom lechenii hronicheskogo aftoznogo stomatita i krasnogo ploskogo lishaya [Study of the features of the microflora of patients with diseases of the oral mucosa. Evaluation of the effectiveness of the use of the agent based on bacteriophages "Phagodent" in the complex treatment of chronic aphthous stomatitis and lichen planus] // Research and practice in medicine. 2015. Vol.2, №4. P.50-58. (in Russian)

7. Dmitrieva L.A., Krainova A.G. Sovremennye predstavlenia o roli mikroflory v patogeneze zabolevanii parodonta [Modern ideas about the role of microflora in the pathogenesis of periodontal diseases] // Periodontics.. 2004. №1. P. 8-15. (in Russian)

8. Dodova E.G., Gorbunova E.A., Apolikhina I.A. Postantibiotikovaya era: bakteriofagi kak lechebnaya strategiya [Post-antibiotic era: bacteriophages as a therapeutic strategy] // Medical Council. 2015. №11. P.49-53. (in Russian)

9. Zelenova E.G., Zaslavskaya M.I., Salina E.V., Rassanov S.P. Mikroflora polosti rta. Norma I patologiya [Microflora of the oral cavity: Norm and pathology] / tutorial / edited. A.N. Mayansky. Nizhny Novgorod: Editorial of NNSMA, 2004. 158 p. (in Russian)

10. Zueva V.S., Dmitrienko O.A., Klitsunova H.V. Rol profagov v formirovanii antibiotikoustoichivyh populyatsii stafilokokkov v protsesse transformatsii, transduktsii I konjugatsii [The role of profages in the formation of antibiotic-resistant populations of staphylococci in the process of transformation, transduction and conjugation] // Antibiotics and chemotherapy. 1996. №41(10). P. 35–42. (in Russian)

11. Ivanov V.S. Zabolevaniya parodonta [Periodontal disease] / 3rd ed., revised and expanded]. / edited. V.S.Ivanov. M.: “Medical News Agency”ltd, 2001. 299 p. (in Russian)

12. Kiselyova I.A., Alyoshkin A.V., Ershova O.N., Volozhantsev N.V., Svetoch E.A., Novikova L.I., Bochkaryova S.S. Bakteriofagi v profilaktike infektsii, svyazannyh s okazaniem meditsinskoi pomoshchi: puti povysheniya effektivnosti [Bacteriophages in the prevention of infections associated with medical care: ways to improve efficiency] // Infection and immunity. 2016. Vol.6, №3. P. 44. (in Russian)

13. Kovalevsky A. M., kovalevskij V. A. Etiology and pathogenesis of inflammatory periodontal disease (literature review) (Part I). Institute of dentistry. 2017. No. 4 (77). Pp. 88-90

14. Kuzmina, E.M. Sovremennye kriterii otsenki stomatologicheskogo statusa pri provedenii epidemiologicheskogo obsledovaniya naseleniya [Modern criteria for assessing dental status during epidemiological survey of the population] / edited. E.M. Kuzmina. M.: MSMSU, 2007. 43 p. (in Russian)

15. Nikitin V.V., Pashkova G.S., Karton E.A., Isadganyan K.E., Popova V.M. Izuchenie effektivnosti primeneniya sredstva na osnove bakteriofagov v kompleksnom lechenii gingivita u patsientov s nesyomnymi ortodonticheskimi konstruktsiyami [Study of the effectiveness of bacteriophage-based treatment in the complex treatment of gingivitis in patients with fixed orthodontic structures] // Periodontics. 2014. Vol.19, №3(72). P. 36-43. (in Russian)

16. Search for safe and effective methods of correcting the balance of the oral microflora. Analysis of the survey of dentists NIKITIN V. V., PASHKOVA G. S., ISAJANYAN K. E., POPOVA V. M., ZHILENKOV E. L. Periodontology Volume: 19 # 2 (71) 2012 with 36-40

17. Polishko T.N. Sravnitelnyi analiz vozdeistviya ingibitorov energeticheskih protsessov na effectivnost fagovoi induktsii u stafillokokkov [Comparative analysis of the effect of energy process inhibitors on the efficiency of phage induction in staphylococci] // Mpfo bulletin. journal. 1998. №60(4). P. 36–41. (in Russian)

18. Prikuls V. F. Phonophoresis of Metrogil dent gels in complex treatment of patients with chronic generalized periodontitis/ / Stomatology. 2008. # 4. Pp. 18-23.

19. Runova G. S., Solovyova O.V. Kliniko-laboratornoye obosnovanie primenenia 25% gelya metronidazole dlya lechenia parodontita [Clinical and laboratory justification of the use of 25% metronidazole gel for the treatment of periodontitis] // Periodontis 2008.Vol № 1. P. 66-69. (in Russian)

20. Modern approaches to the treatment of inflammatory generalized periodontal diseases (literature review) Tsepov L. M., Nikolaev A. I., Nakonechny D. A., Nesterova M. M. Periodontology Volume: 20 # 2 (75) 2015

21. Usov L.A., Usova N.F. Sostavlenie I oformlenie uchebnykh izdanii:metod. Rekomendatsii [Preparation and design of educational publications: method. Recommendations]/ edit. L.A. Usov, N.F. Usova. Irkutsk: ISMU, 2011. 30 p. (in Russian)

22. Usova N.F. Vospalitelnuye zabolevaniya parodonta: patogenez, printsipy kompleksnogo lecheniya [Inflammatory periodontal diseases: pathogenesis, principles of complex treatment] // Medical journal Sibirskyy meditsinski zhurnal. 2013. Vol.116, № 1. P 141-144. (in Russian)

23. Tsepov L.M. Vzglyad na problem etiologii, patogeneza I lechenii vospalitelnuh zabolevanii parodonta [View on the problem of etiology, pathogenesis and treatment of inflammatory periodontal diseases] Dental Ut. 2008. №8 (57). P. 14-16. (in Russian)

24. Tsepov L.M., Mikheeva E.A., Goleva N.A., Nesterova M.M. Hronicheskii generalizovannyi parodontit: remarki k sovremennym predstavleniyam [Chronic generalized periodontitis: remarks on modern concepts] // Periodontics.2010. Vol. 15, №1(54). P. 3-7. (in Russian)

25. Tsepov L.M., Nikolayev A.I., Nesterova M.M., Petrova E.V., Orekhova N.S., Shcherbakova T.E., Levchenkova N.S. Primenyat li antibiotiki v kompleksnoi terapii hronicheskih vospalitelnyh zabolevanii parodonta? [Should antibiotics be used in the complex treatment of chronic inflammatory periodontal diseases?] literal review// medical journal Vyatskii meditsinski vestnik. 2019. №2 (62). P. 93-98. (in Russian)

26. Effectiveness of medical treatment and prophylactic complexes in the treatment of patients with chronic generalized periodontitis of mild severity: dissertation of the candidate of medical Sciences: 14.01.14: Patrusheva Marina Sergeevna; [Place of defense: Volgograd state medical University] Volgograd 2013 169 p.

27. Yanushevich O.O., Dmitrieva L.A., Revazova Z.E. Parodontit. XXI vek.[Periodontitis. XXI century]: a guide for doctors / edit. O.O. Yanushevich, L.A. Dmitrieva, Z.E. Revazova. M.: GEOTAR-Media, 2016. 480 p. (in Russian)

28. Armau E., Bousque J.L., Boue D., Tiraby G. Isolation of lytic bacteriophages for Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus// J. Dent. Res. 1988. Vol.67. P.121.

29. Betero J.E., Contreras A., Lafaurie G. Occurrence of periodontopathic and superinfecting bacteria in chronic and aggressive periodontitis subjects// J.Periodontol. 2007. Vol.78. P.696-704.

30. Colombo A.N., Silva C.M., Haffajee A., Co- lombo A.P.V. Identification of oral bacteria associated with crevicular epithelial cells from chronic periodontitis lesions// J.Med. Microbiol. 2006, Vol.55. P. 609- 615.

31. Delisle AL, Barcak GJ, Guo M. Isolation and expression of the lysis genes of Actinomyces naeslundii phage Av-1// Appl Environ Microbiol. 2006. Vol.72 (2). P.1110-7.

32. Eaton MD, Bayne-Jones S. Bacteriophage therapy. Review of the principles and results of use of bacteriophage in the treatment of infection// JAMA. 1934. Vol.23. P.769–1939.

33. Feng Z., Weinberg A. Role of bacteria in health and diasease of periodontal tissues// Periodontology 2000. 2006. Vol. 40, № 1. P. 50—76.

34. Hassell T. M., Wolf H. F. Periodontology. Hygienic aspects. TRANS. from the English./ under the editorship of G. I. Rohn. Moscow: Medpress-inform, 2014. 360 PP.

35. Li GJ, Jiang DY, Zong XL, Xu X. Keratinocyte growth factor phage model peptides can promote human oral mucosal epithelial cell proliferation// Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013. Vol.116 (2). P. 92-7.

36. Page R.C. Periodontitis in man and other animals: a comparative review / R.C.Page, H.E.Schroeder. Basel. Switzerland: Karger, 1982. 332 p.

37. Paul Hyman, Stephen T. Abedon Bacteriophages in Health and Disease// CAB International. 2012. P. 1–5.

38. Pride DT, Salzman J, Haynes M, Rohwer F, Davis-Long C, White RA 3rd, Loomer P, Armitage GC, Relman DA. Evidence of a robust resident bacteriophage population revealed through analysis of the human salivary virome//ISME J. 2012. Vol.6 (5). P. 915-26.

39. Resch G., Meyer J. Bacteriophages, a new perspective in the treatment of infectious diseases? // Schweizer Monatsschrift fur Zahnmedizin. 2002. Vol.112. P.643–645.

40. Smith HW, Huggins MB, Shaw KM. Factors influencing the survival and multiplication of bacteriophages in calves and in theirenvironment// J Gen Microbiol. 1987. Vol.133. P.1127–35.

41. Szafrański SP, Winkel A, Stiesch M J. The use of bacteriophages to biocontrol oral biofilms// Biotechnol. 2017. Vol. 20. P. 29-44.

42. Tinoco JM, Buttaro B, Zhang H, Liss N, Sassone L, Stevens R. Effect of a genetically engineered bacteriophage on Enterococcus faecalis biofilms// Arch Oral Biol. 2016. Vol.71. P. 80-86.

43. Wolf H.F., Rateitschak E.M., Rateitschak K.H. Periodontology: translation from german / ed. G.M.Barera. M .: MEDpress-inform, 2008.548 p.


Login or Create
* Forgot password?