EVALUATION OF THE FEATURES OF CLINICAL MANIFESTATIONS AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH VARIOUS FORMS OF THE LICHEN RUBER PLANUS OF THE MOUTH
Abstract and keywords
Abstract (English):
Subject. The data on the clinical features of lichen planus of the oral mucosa in patients undergoing inpatient and outpatient treatment by dentists and dermatovenerologists in the cities of Ufa and Omsk are presented. The goal is to assess the characteristics of clinical manifestations and quality of life in patients with typical, exudative-hyperemic and erosive-ulcerative forms of lichen planus, living in the cities of Ufa and Omsk. Methodology. The study involved 50 patients with an established diagnosis of lichen planus, aged 35 to 65 years (39 women and 11 men). We used such methodological tools as a comprehensive dental, clinical examination, a questionnaire method using a questionnaire to assess the quality of life of patients with diseases of the oral mucosa, as well as a simplified validated version of the OHIP-49-RU questionnaire. Results. A study of the risks of developing lichen planus of the oral mucosa showed that the main factors of its development are stressful situations (36 %) and prosthetics (18 %), aggravation of somatic diseases was noted by 14 %, heredity — 6 %, 26 % of the respondents could not correlate the occurrence of this diseases with the influence of any of the above causative factors. The lowest level of quality of life was in patients with an erosive-ulcerative form of the disease, the total index of which was 27.2 %, which is higher than with typical and exudative-hyperemic forms, by 6.6 and 2.2 %, respectively. Conclusions. The presented data deserve attention as key parameters for the further study of this disease, as well as the study of new diagnostic methods and the development of therapeutic and preventive measures.

Keywords:
lichen ruber planus, oral mucosa, quality of life, stressful situations, questionnaire
References

1. Anisimova, I. V., Zolotova, L. Yu., Lomiashvili, L. M., Simonyan, L. A. (2018). Kharakteristika dannykh anketirovaniya, mikrokristallizatsii i laboratornykh pokazateley rotovoy zhidkosti u patsiyentov s krasnym ploskim lishayem [Characteristics of survey data, microcrystallization and laboratory parameters of oral fluid in patients with lichen planus]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 1 (14), 5-10. (In Russ.)

2. Anisimova, I. V, Simonyan, L. A. (2019). Chastota sochetaniya krasnogo ploskogo lishaya s somaticheskoy patologiyey i mestnymi neblagopriyatnymi faktorami polosti rta [Pathology and local unfavorable factors of the oral cavity]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 1 (15), 16-22. (In Russ.)

3. Borovsky, E. V. (2011). Terapevticheskaya stomatologiya [Therapeutic dentistry]. Moscow : Medical News Agency, 840. (In Russ.)

4. Butov, Yu. S., Vasenova, V. Yu., Anisimova, T. V. (2009). Likheny [Leheny]. Klinicheskaya dermatovenerologiya [Clinical dermatology], Moscow : GEOTAR Media, II, 184-211. (In Russ.)

5. Gileva, O. S., Khalilaeva, E. V., Libik, T. V. (2009). Mnogostupenchataya validatsiya mezhdunarodnogo oprosnika kachestva zhizni «Profil' vliyaniya stomatologicheskogo zdorov'ya» OHIP-49-RU [Multistage Validation of the International Quality of Life Questionnaire “Dental Health Impact Profile” OHIP-49-RU]. Ural'skiy meditsinskiy zhurnal [Ural Medical Journal], 8, 104-109. (In Russ.)

6. Gileva, O. S., Libik, T. V., Khalilayeva, E. V., Danilov, K. V., Khalyavina, I. N., Gileva, Ye. S., Sadilova, V. A., Plenkina, Yu. A., Khokhrin, D. V. (2011). Stomatologicheskoye zdorov'ye v kriteriyakh kachestva zhizni [Dental health in life quality criteria]. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana [Medical Bulletin of Bashkortostan], 3, 6-11. (In Russ.)

7. Gazhva, S. I., Gulyaev, R. S., Gazhva, Yu. V. (2012). Kachestvo zhizni patsiyentov s zabolevaniyami polosti rta (obzor literatury) [Quality of life of patients with oral diseases (literature review)]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 4, 2-4. (In Russ.)

8. Demyanenko, S. A. (2015). Stressindutsirovannyye reaktsii psikhoemotsional'nogo napryazheniya patsiyentov na stomatologicheskom priyeme [Stress-induced reaction of emotional stress of patients on dental reception]. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal [Russian dental journal], 19, 4, 23-26. (In Russ.)

9. Dovzhansky, S. I., Slesarenko, N. A., Utz, S. R. (2013). Krasnyy ploskiy lishay [Lichen ruber planus]. Saratov, 247. (In Russ.)

10. Ivanova, I. N., Mansurov, R. A. (2003). Psikhosomaticheskoye sostoyaniye bol'nykh krasnym ploskim lishayem [Psychosomatic state of patients with lichen planus]. Vestn. dermatol. i venerol [Vestn. dermatol. and venerol], 5, 28-31. (In Russ.)

11. Leontieva, E. S. (2014). Stomatologicheskiye proyavleniya krasnogo ploskogo lishaya i prognosticheskaya znachimost' faktorov, vliyayushchikh na yego techeniye : diss. ... kand. med. nauk [Dental manifestations of lichen planus and prognostic significance of factors affecting its course : diss. ... cand. med. sciences]. Kazan, 169. (In Russ.)

12. Molochkov, V. A., Prokofiev, A. A., Bobrov, M. A., Pereverzeva, O. E. (2011). Klinicheskiye osobennosti razlichnykh form krasnogo ploskogo lishaya [Clinical features of various forms of lichen planus]. Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venerologicheskikh bolezney [Russian journal of skin and venereal diseases], 1, 30-36. (In Russ.)

13. Olisova, O. Yu., Chikin, V. V., Mineeva, A. A. (2015). Federal'nyye klinicheskiye rekomendatsii po vedeniyu bol'nykh krasnym ploskim lishayem [Federal clinical guidelines for the management of patients with lichen planus]. Rossiyskoye obshchestvo dermatovenerologov i kosmetologov [Russian Society of Dermatovenerologists and Cosmetologists]. (In Russ.)

14. Ron, G. I., Akmalova, G. M. (2014). Rol' virusnoy infektsii v razvitii krasnogo ploskogo lishaya slizistoy obolochki polosti rta [The Role of viral infection in the development of lichen planus of the oral mucosa]. Parodontologiya [Periodontics], 19, 1, 24-26. (In Russ.)

15. Ron, G. I., Epishova, A. A. (2015). Vliyaniye kharaktera pitaniya na techeniye krasnogo ploskogo lishaya slizistoy polosti rta [The impact of nutrition on the course of lichen planus]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 1, 19-23. (In Russ.)

16. Slesarenko, N. A., Utz, S. R., Artemina, E. M. et al. (2014). Komorbidnost' pri krasnom ploskom lishaye [Comorbidity in patients with lichen planus]. Klinicheskaya dermatologiya i venerologiya [Clinical dermatology and venereology], 5, 4-9. (In Russ.)

17. Tiunova, N. V., Yanova, N. A. (2009). Kliniko-epidemiologicheskaya otsenka predrakovykh zabolevaniy slizistoy obolochki polosti rta i krasnoy kaymy gub v krupnom promyshlennom gorode na primere Nizhnego Novgoroda [Clinical and epidemiological assessment of precancerous diseases of the oral mucosa and red border of the lips in a large industrial city on the example of Nizhny Novgorod]. Klinicheskaya stomatologiya [Clinical dentistry], 3, 32-34. (In Russ.)

18. Fazylova, Yu. V., Musharapova, S. I. (2015). Krasnyy ploskiy lishay: proyavleniya v polosti rta. Sovremennyye printsipy diagnostiki i lecheniya : uchebnoye posobiye [Lichen planus: manifestations in the oral cavity. Modern principles of diagnosis and treatment. Tutorial]. Kazan : Converse. (In Russ.)

19. Firsova, I. V., Mikhalchenko, V. F., Mikhalchenko, D. V. (2013). Vrachebnaya taktika pri diagnostike predrakovykh zabolevaniy slizistoy obolochki polosti rta i krasnoy kaymy gub [Medical tactics in the diagnosis of precancerous diseases of the oral mucosa and the red border of the lips]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta [Bulletin of Volgograd state medical University], 1 (45), 3-6. (In Russ.)

20. Katta, R. (2000). Lichen planus. Am J Fam Physician, 61, 3319-3324.

21. Tar, I., Márton, I. (2009). The oral lichen planus: doubts and evidence. Fogorvosi Szemle, 102, 3, 103-109.

22. Torrente-Castells, E. (2010). Clinical features of oral lichen planus. A retrospective study of 65 cases. Medicina Oral, Patología Oral Y Cirugía Bucal, 15, 5, 685-690.

23. Zaraa, I., Mahfoudh, A., Sellami, M. K. et al. (2013). Lichen planus pemphigoides: four new cases and a review of the literature. Int J of Dermatol, 52, 406-412.


Login or Create
* Forgot password?