SYSTEM APPROACH TO THE PROBLEM OF FORECASTING THE CARIES OF TEETH
Abstract and keywords
Abstract (English):
Background. At the present stage of development of scientific knowledge, to know the etiology and pathogenesis of dental diseases is impossible without a systematic approach to this problem. Currently, the problem of forecasting and the formation of “risk groups” at the stages of disease development and determining the boundary values of background indicators of diagnostic criteria in order to prevent the development of pathology and take preventive measures is relevant. In order to process the information received, elements of applied mathematics are increasingly being used, namely cluster and factor analyzes for processing the data from physiological parameters to the onset of pathology. These methods of applied mathematics are a component of modern computer software packages and are used for mathematical modeling of the clinical situation. The goal ― is to create and test a model for predicting dental caries in children in the pediatric dentistry clinic with the help of a systematic approach using elements of applied mathematics. Methods. 1158 caries-resistant children of pre-school and school age were examined for the study of dental status and the formation of a regional data bank. Results. The applied system approach with the use of elements of applied mathematics allowed introducing into practical public health computer processing of data of clinical and laboratory diagnostics of the dental status of caries resistant children of preschool and school age in order to predict the risk of developing a carious process in each individual. Findings. Predicting the risk of a carious process will increase the effectiveness of primary preventive measures, save public funds allocated in the amount of compulsory health insurance to provide dental care for children in the region, maintains caries resistance in each individual and, subsequently, will reduce the incidence of caries among the children's population at populations.

Keywords:
dental caries, risk factors, disease prognosis, prevention
References

1. Kiselnikova, L. P. et al. (2008). Aspekty vskarmlivaniya kak faktor riska razvitiya kariyesa vremennykh zubov u detey rannego vozrasta [Aspects of feeding as a risk factor for the development of caries of temporary teeth in young children]. Dental Yug [Dental Yug], 9 (58), 26-28. (In Russ.)

2. Burke, K., Carey, P. (2005). Analiz dannykh s pomoshch'yu Microsoft Excel [Data Analysis with Microsoft Excel]. Moscow : Williams Publishing House, 560. (In Russ.)

3. Borovikov, V. (2000). Prognozirovaniye v sisteme STATISTICA v srede Windows. Osnovy teorii i intensivnaya praktika na komp'yutere [Forecasting in the STATISTICA system in the Windows environment. Fundamentals of theory and intensive practice on the computer]. Moscow : Finance and statistics, 384. (In Russ.)

4. Borovikov, V. (2003). STATISTICA: iskusstvo analiza dannykh na komp'yutere. Dlya professionalov [STATISTICA: the art of data analysis on a computer. For professionals]. 2, St.-Peterburg : Peter, 688. (In Russ.)

5. Bragin, A. V., Kolpakov, V. V., Kuman, O. A. (2008). Sistemnyye mekhanizmy razlichnoy ustoychivosti zubov k kariyesu [Systemic mechanisms of various resistance of teeth to caries]. Institut stomatologii [Institute of Dentistry], 2 (39), 72-73. (In Russ.)

6. Voronin, V. F. (2000). Obosnovaniye osnovnykh napravleniy razvitiya kariyesologii s pozitsii sistemnogo podkhoda : avtoref. dis. … d-ra med. nauk [Justification of the main directions of development of cariesology from the position of a systematic approach: author. dis. ... dr. med. sciences]. Moscow, 45. (In Russ.)

7. Garifullina, A. Zh., Skripkina, G. I., Burnasheva, T. I. (2018). Sravnitel'naya otsenka stomatologicheskogo zdorov'ya detey shkol'nogo vozrasta g. Omska s pomoshch'yu yevropeyskikh indikatorov [A comparative assessment of the dental health of schoolchildren in Omsk using European indicators]. Problemy stomatologii [Problems of Dentistry], 14, 4, 77-81. (In Russ.)

8. Ekimov, E. V., Skripkina, G. I., Solonenko, A. P. (2016). Otsenka izmeneniy kliniko-laboratornykh pokazateley gomeostaza polosti rta pri lechenii nachal'nogo kariyesa emali zubov u detey s kompensirovannoy formoy kariyesa [Evaluation of changes in clinical and laboratory parameters of oral homeostasis in the treatment of initial caries of tooth enamel in children with a compensated form of caries]. Problemy stomatologii [Problems of Dentistry], 12, 4, 57-60. (In Russ.)

9. Puzikova, O. Yu. et al. (2005). Klinicheskiye aspekty matematicheskogo modelirovaniya preddiagnostiki kariyesa zubov : rukovodstvo dlya prepodavateley i vrachey [Clinical aspects of mathematical modeling of prediagnosis of dental caries : a manual for teachers and doctors]. Omsk, 163. (In Russ.)

10. Leontyev, V. K. (1978). Kariyes i protsessy mineralizatsii / razrabotka metodicheskikh podkhodov, molekulyarnyye mekhanizmy, patogeneticheskoye obosnovaniye printsipov profilaktiki i lecheniya [Caries and mineralization processes / development of methodological approaches, molecular mechanisms, pathogenetic substantiation of the principles of prevention and treatment : diss. … doctor of medical sciences]. Moscow : MMSI, 541. (In Russ.)

11. Leontiev, V. K., Shestakov, V. T., Voronin, V. F. (2007). Otsenka osnovnykh napravleniy razvitiya stomatologii [Evaluation of the main directions of development of dentistry]. Moscow : med. book, 279. (In Russ.)

12. Leontyev, V. K., Petrovich, Yu. A. (1976). Biokhimicheskiye metody issledovaniya v klinicheskoy i eksperimental'noy stomatologii : metodicheskoye posobiye [Biochemical research methods in clinical and experimental dentistry : a methodological manual]. Omsk, 34. (In Russ.)

13. Medyutova, O. G. (2005). Otsenka i prognoz kariyesogennoy situatsii u detey na osnove kliniko-laboratornoy kharakteristiki organov i tkaney polosti rta : dis. … kand. med. nauk [Assessment and prognosis of a cariogenic situation in children on the basis of clinical and laboratory characteristics of organs and tissues of the oral cavity: dis. ... cand. med. sciences]. Omsk, 182. (In Russ.)

14. Kuzmina, D. A. et al. (2011). Model' prognoza techeniya kariyesa u detey [A model for predicting the course of caries in children]. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika [Pediatric Dentistry and Prevention], 3, 26-33. (In Russ.)

15. Ofitsial'nyy sayt yazyka programmirovaniya Python [The official site of the Python programming language]. Access Mode : http://www.python.org/

16. (2004). Rossiyskaya stomatologiya: prognozy i realii : interv'yu Prezidenta StAR akademika RAMN V. K. Leont'yeva zhurnalu "Novoye v stomatologii" [Russian dentistry: forecasts and realities: interview of the President of the StAR Academician of RAMS V.K. Leontiev to the journal "New in Dentistry"]. Novoye v stomatologii [New in Dentistry], 8 (124), 4-11. (In Russ.)

17. Skripkina, G. I., Pitaev, A. N. (2010). Innovatsionnyy podkhod k opredeleniyu kariyesogennosti zubnogo nalota u detey v usloviyakh kliniki stomatologii detskogo vozrasta [An innovative approach to determining the cariogenicity of dental plaque in children in a pediatric dentistry clinic]. Institut stomatologii [Institute of Dentistry], 1, 43-44. (In Russ.)

18. Skripkina, G. I. (2012). Donozologicheskaya diagnostika i prognozirovaniye karioznogo protsessa u detey (kliniko-laboratornoye issledovaniye, matematicheskoye modelirovaniye) : avtoref. dis. … d-ra med. nauk [Prenosological diagnosis and prediction of the carious process in children (clinical and laboratory research, mathematical modeling): author. dis. ... dr. med. Sciences]. Omsk, 33. (In Russ.)

19. Spisok poleznykh ssylok na istochniki informatsii o yazyke programmirovaniya Python [A list of useful links to sources of information about the Python programming language]. Access Mode : http://www.py2exe.org.

20. Kim, J.-O., Muller, C. W., Kleck, W. R. et al. (1989). Faktornyy, diskriminantnyy i klasternyy analiz : per. s angl. [Factor, discriminant and cluster analysis : Per. from English]. Moscow : Finance and Statistics, 215. (In Russ.)

21. Pitaev, A. N., Korshunov, A. P., Suntsov, V. G. et al. (2001). Fiziko-khimicheskiye metody issledovaniya smeshannoy slyuny v klinicheskoy i eksperimental'noy stomatologii : uchebnoye posobiye [Physical and chemical methods for the study of mixed saliva in clinical and experimental dentistry: a training manual]. Omsk, 71.

22. Yatsenko, A. K., Pervov, Yu. Yu., Trankovskaya, L. V. (2018). Nauchnoye obosnovaniye i optimizatsiya sistemy okazaniya profilakticheskoy i stomatologicheskoy pomoshchi detskomu naseleniyu v usloviyakh dal'nevostochnogo regiona [Scientific substantiation and optimization of the system of preventive and dental care for children in the Far East]. Problemy stomatologii [Problems of Dentistry], 14. 3, 97-101. (In Russ.)

23. Broun, B. W. Jr., Hollander, M. (1977). Statistics: a biomedical introduction. Wiley, New York, 10.

24. Appa, G. et al. (2006). Handbook on Modelling for Discrete Optimization. Springer.

25. Hannig, M., Hannig, C. (2010). Nanomaterials in preventive dentistry. Nat. Nanotechnol, 5, 8, 565-569.

26. Harper, D. S., Loesche, W. L. (1984). Grovrth and acid tolerance of human dental plaque bacteria. Arch. Oral Biol, 29, 10, 843-848.

27. Galarza, A., Seade, J. (2002). Introduction to Classical Geometries.

28. Glaz, J., Pozdnyakov, V., Wallenstein, L. 2009). Scan Statistics: Methods and Applications (Statistics for Industry and Technology). Birkhäuser Boston, 2, 28, 422.

29. Shibly, O., Rifai, S., Zambon, J. J. (1995). Supragengival dental plaque in the etiology of oral diseases. Periodontology, 8, 42-59.

30. Stanton, A., Glantz, Ph. D. (1994). Primer of biostatistics. McGRAW-HILL, Health Professions Division, 4, 459.

31. Hill, T., Lewicki, P. (2006). Statistics: methods and applications : a comprehensive reference for science, industry, and data mining. Stat Soft, Inc., 832.


Login or Create
* Forgot password?