RISK FACTORS AND EARLY SIGNS OF DEVELOPMENT OF THE ARTICULAR FORM OF TRANSVERSAL MALOCCLUSION
Abstract and keywords
Abstract (English):

Articular form of transversal malocclusion caused by a number of reasons, of which the most common are risk factors for its development. Developed algorithm for diagnosis of articular form of transversal malocclusion in the early stages of development. Timely detection and elimination of such causes can prevent severe forms of transversal malocclusion in the late period. Keywords:
articular form of transversal malocclusion, the risk factors
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Gvozdeva Yu.V. Obosnovanie provedeniya profilakticheskih meropriyatiy, napravlennyh na korrekciyu miofunkcio- nal'nyh narusheniy v period prikusa vremennyh zubov / Yu.V.Gvozdeva, M.A.Danilova // Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. – 2010. – №1. – S. 57-60.

2. Persin L.S. Ortodontiya. Diagnostika i lechenie zubochelyustnyh anomaliy / L.S. Persin. – M.: Medicina. – 2004. – 360 s.

3. Persin L.S. Estetika lica glazami ortodontov / L.S.Persin // Cathedra. – 2004. – №9. – S. 42-45. 4. Romanov D.O. Rasprostranennost', profilaktika i lechenie zubochelyustnyh anomaliy i deformaciy u detey Krasnodarskogo kraya: avtoref. dis. … kand. med. nauk. – Krasnodar, 2010. – 23 s.

4. Slabkovskaya A.B. Ortodontiya. Diagnostika i lechenie transversal'nyh anomaliy okklyuzii / A.B.Slabkovskaya, L.S.Persin. – M.: OOO «Baltoprint», 2010. – 228 s.

5. Horoshilkina F.Ya. Ortodontiya. Profilaktika i lechenie funk- cional'nyh, morfologicheskih i esteticheskih narusheniy v zubochelyustno-licevoy oblasti / F.Ya.Horoshilkina, L.S.Persin, V.P.Okushko-Kalashnikova. – M., 2005. – Kn. IV. – 454 s.

6. Lopatiene K. Relationship between malocclusion and respiratory pattern / K.Lopatiene, A.Sidlauskas, D.Smailiene // Abstract Book of 79-th Congress of the European Orthodontic Society. – 2003. – P. 268.

7. Ogaard V. Can diet influence dentofacial development? A study in pigs / B.Ogaard, E.Larsson // Abstract Book of 79-th Congress of the European Orthodontic Society. – 2003. – P. 298.


Login or Create
* Forgot password?