IMPROVING THE QUALIT Y OF AESTHETIC RESTORATION ANTERIOR TETH WITH DENTAL PARAMETERS INTO ACOUNT DIFERENCES CAUCASIANS TAJIK AND RUSIAN NATIONALITIES
Abstract and keywords
Abstract (English):

Creating individual characteristics of teeth for maximum aesthetic effect is impossible without taking into account the individual’s race. Along with common morphological features described in dentistry, there are many features, parts, ratios and forms the surface, giving a person individuality, originality, which must be considered in their work the dentist. The study established differences aesthetic parameters anterior teeth in representatives of the Tajik and Russian nationalities. The article describes odontometricheskie characteristics that can take advantage of a dentist in their practical work. Keywords:
odontometriya, representatives of russian and tajik nationality, aesthetic dentistry
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Abdrazakov E.H. Opredelenie parametra pervogo molyara i morfologicheskie osobennosti u predstaviteley kazahskoy nacional'nosti // Nauchno-prakticheskiy zhurnal «Problemy stomatologi», Almaty. – 2001, №4 (14). – S. 88-90.

2. Abdrazakov E.H. Povyshenie kachestva ortopedicheskogo lecheniya s uchetom osobennostey anatomicheskogo rel'efa zhevatel'nyh zubov u lic razlichnyh etnicheskih grupp naseleniya Kazahstana / Avtoreferat dis. kand. med.nauk. – Almaty, 2010. – 20 s.

3. Gomerpggeyn V.A. Opredelenie parametrov central'nyh rezcov i ih prakticheskoe znachenie. // Stomatologiya. – 1982, №4. – S. 48-49.

4. Lebedenko I.Yu., Masterova I.V.., Tachieva V.L., Retinskaya M.Zh.// Esteticheskie parametry ulybki u kalmykov: Sb. nauchnyh rabot /Novoe v teorii i praktike stomatologii (pod red. d.m.n., prof. V.I.Grechishnikova) – Stavropol', Izd. SGMA, 2003. – S. 297-300.

5. Masterova I.V., Peregudov A.B., Lebedenko I.Yu., Tachieva V.L., Mal'sagov O.M. // Rasovo-etnicheskiy morfometricheskiy determinizm frontal'nyh zubov / Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. – 2001, №6. – S. 42-44


Login or Create
* Forgot password?