TY BOOK TI Пропедевтическая пародонтология KW Пропедевтическая пародонтология KW эпидемиология KW этиология KW патогенез KW диагностика и лечение AU Мандра, Ю.В. AU Григорьев, С.С. AU Светлакова, Е.Н. AU Семенцова, Е.А. AU Жегалина, Н.М. AU Власова, М.И. AU Котикова, А.Ю. AU Болдырев, Ю.А. AU Ивашов, А.С. AU Легких, А.В. PY 2021 PB Издательский Дом «ТИРАЖ»