00988naa#a2200277#i#4500001001500000005001700015011001400032100004100046101000800087102000700095200015900102210004800261215001000309608002700319675006100346700003600407700003200443700003500475700003400510700003200544700002000576700003300596700002800629700003300657856002000690EN\\bibl\4555720220525233815.3##a2077-7566##a20210812b2021####ek#y0engy0150####ca0#aRUS##aRU1#aASSESSMENT OF THE DENTIFRICE INFLUENCE ON ENAMEL MATURE IN THE ASPECT OF AGE AND CARIES ACTIVITY IN 6–7, 12, 15 YEAR OLD SCHOOLCHILDRENeJournal article1#aEkaterinburgcTIRAZH Publishing Housed2021##a5 с.##aJournal article2local##aМедицина. Охрана здоровья. 61zRUS#1aNasretdinovagNatal'ya Yur'evna#1aMandragYuliya Vladimirovna#1aBazarnyygVladimir Viktorovich#1aKotikovagAnastasiya Yurievna#1aDimitrovagYulia Viktirovna#1aGegalinagN. M.#1aSorokoumovagDina Viktorovna#1aVlasovagMaria Ivanovna#1aBoldyrevgYuriy Anatol'evich4#adental-press.ru